Nevýhodné nájmy, luxusné autá, či vyššie platy: Kontrola na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu SR nedopadla najlepšie, takto reaguje!

Viactisícové odmeny pre niektorých zamestnancov, nevýhodný nájom priestorov či nákup luxusných vozidiel v športovej výbave – aj to sú nedostatky, ktoré zistili kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR pri kontrole na Úrade pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR. V piatok o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

„Úrad pre územné plánovanie porušil viacero zákonov, napríklad o verejnom obstarávaní, finančnej kontrole a audite či rozpočtových pravidlách. Pri nákupe služobných áut nedodržal nariadenie vlády o výdavkových limitoch a nepostupoval ani v súlade s národnou protikorupčnou politikou,“ uviedol NKÚ.

NKÚ pri kontrole zistil, že pri odmeňovaní zamestnancov absentovali jednoznačne stanovené kritériá. „Nadštandardné a svojvoľné odmeňovanie odhalili napríklad v kancelárii predsedu ÚÚPV, kde jej vedúci štátny zamestnanec dostal v júni 2023 mimoriadnu odmenu vyššiu ako 22 000 eur bez vecného zdôvodnenia. Generálny tajomník úradu získal za dva mesiace roku 2023 odmenu viac ako 11 000 eur,“ zistili kontrolóri. Upozornili tiež na niektoré vysoké platy, ktoré nezodpovedali zaradeniu pracovníka do platovej triedy.

Vlani ÚÚPV uzatvoril 83 dohôd o prácach mimo pracovného pomeru

Kontrolóri poukázali aj na množstvo dohôd o prácach mimo pracovného pomeru, ktoré úrad od svojho vzniku uzatvoril. V roku 2022 ich bolo 33, vlani ÚÚPV uzatvoril 83 takýchto dohôd. Ich uzatvorenie podľa NKÚ nedokázal úrad racionálne zdôvodniť. „Ďalšie zistenie poukazuje na nesúlad s Protikorupčnou politikou SR, keď v niektorých mesiacoch pracovala na dohodu osoba v príbuzenskom vzťahu s vedúcim štátnym zamestnancom úradu,“ skonštatoval NKÚ.

Kontrola NKÚ odhalila aj predražené nákupy 13 služobných vozidiel v celkovej cene takmer 510 000 eur. ÚÚPV podľa kontrolórov napríklad nevedel zdôvodniť nákup troch luxusných áut s nadštandardnou doplnkovou výbavou za 233 600 eur. Nevýhodná je podľa kontrolórov aj zmluva o nájme nebytových priestorov v bratislavskej novostavbe za 9,78 milióna eur.

„Dlhodobo vládu upozorňujeme na potrebu zriadiť účelovú štátnu organizáciu, ktorá by zabezpečila efektívnu a hospodárnu správu administratívnych verejných budov. Tá by mala okrem iného na starosti správu nehnuteľností, vďaka čomu by si verejné inštitúcie nemuseli priestory hľadať samy. Neuzatvárali by tak zmluvy často za nevýhodných podmienok, prípadne v drahých súkromných priestoroch,“ doplnila podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová.

Nedostatky kontrolóri zistili aj pri spolupráci s Technickou univerzitou Košice (TUKE), kde podľa NKÚ úrad obišiel zákon o verejnom obstarávaní a nevedel vydokladovať použitie vyše ôsmich miliónov eur, ktoré ÚÚPV poskytol univerzite bez vystavenia faktúr.

ÚÚPV namieta tvrdenia NKÚ o nedostatkoch zistených pri kontrole

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (ÚÚPV) SR koná transparentne a v súlade s danou legislatívou. Úrad namieta tvrdenia o netransparentnom systéme riadenia či nehospodárnom nakladaní a účelovom využívaní verejných financií. ÚÚPV to uviedol v reakcii na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Kontrolóri v piatok poukázali na niekoľkotisícové odmeny pre niektorých zamestnancov, nevýhodný nájom priestorov či nákup luxusných vozidiel v športovej výbave.

„Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR koná vždy transparentne, v súlade s danou legislatívou. Namietame tvrdenia o netransparentnom systéme riadenia či nehospodárnom nakladaní a účelovom využívaní verejných financií. Tieto tvrdenia poškodzujú dobré meno úradu a sme pripravení brániť sa voči nepodloženým obvineniam. Všetky body kontroly vieme dokladovať a vysvetliť,“ uviedol za ÚÚPV riaditeľ jeho tlačového odboru Pavel Machava.

Kontrolóri úradu pre územné plánovanie vytkli porušenie viacerých zákonov, napríklad o verejnom obstarávaní, finančnej kontrole a audite či o rozpočtových pravidlách. Pri nákupe služobných áut ÚÚPV podľa NKÚ nedodržal nariadenie vlády o výdavkových limitoch a tiež nepostupoval v súlade s národnou protikorupčnou politikou.

Podľa kontrolórov chýbali jednoznačne stanovené kritériá pri odmeňovaní zamestnancov

NKÚ poukázal napríklad na podľa neho nadštandardné a svojvoľné odmeňovanie niektorých zamestnancov úradu. Podľa kontrolórov pri odmeňovaní zamestnancov absentovali jednoznačne stanovené kritériá. ÚÚPV sa bráni, že ak chce získať vysokokvalifikovaných odborníkov, musí ich aj primerane ohodnotiť. „Preto úrad, rovnako ako aj ostatné štátne inštitúcie, využíva v špecifických prípadoch inštitút osobného platu či odmien, a to v súlade so zákonom o štátnej službe,“ uviedol ÚÚPV.

Úrad sa ohradil aj voči tvrdeniu kontrolórov o nesúlade s národnou protikorupčnou politikou. „Tá mala spočívať v tom, že v niektorých mesiacoch na úrade pracovala na dohodu osoba v príbuzenskom vzťahu s vedúcim štátnym zamestnancom úradu. Je pravdou, že sa takýto prípad stal, avšak nešlo o priamu riadiacu pôsobnosť,“ vysvetlil ÚÚPV.

Pri nevýhodných nájmoch ÚÚPV uskutočnil cenové prieskumy

K zisteniam kontroly o nevýhodnom nájme za kancelárske priestory či nákupe služobných vozidiel ÚÚPV uviedol, že uskutočnil cenové prieskumy. Pri prenájme priestorov sa podľa úradu cena nájmu pohybuje v rámci cenových limitov, ktoré boli v tom čase v Bratislave. Pri nákupe služobných áut tvrdia, že dodržali zákon o verejnom obstarávaní i príslušné nariadenie vlády.

Predseda ÚÚPV Martin Hypký uviedol, že chápe opodstatnenie kontroly vykonanej na úrade a je podľa neho namieste preverovať hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami. „Treba však zdôrazniť, že kontrola sa zamerala na prvý rok nášho pôsobenia, kedy sme úrad museli budovať doslova od základu. Rozbeh úradu malo na starosti menej ako 20 zamestnancov, je preto prirodzené, že procesy sme tvorili za pochodu,“ dodal Hypký.

Viac o téme: kontrola , luxusné autá , Najvyšší kontrolný úrad SR , nedostatky , nevýhodné nájmy , Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR , vyššie platy

Súvisiace články

Aktuálne správy