Priemyselný park s Volvom chystá dopravné napojenia, plánujú aj leteckú linku

Napojenie strategického parku Valaliky na cesty a železnicu si v dvoch fázach vyžiada približne 175 miliónov eur. V pláne je aj letecké spojenie medzi Švédskom a Košicami. Informovala o tom štátna spoločnosť Valaliky Industrial Park (VIP), ktorá pripravuje priemyselný park, kde vyrastie závod automobilky Volvo. 

Počíta sa pritom s ďalšími budúcimi investormi a subdodávateľmi. Územie je preto potrebné vybaviť dostatočnými zdrojmi elektrickej energie, plynofikáciou, pitnou vodou a tiež napojením na cestnú a železničnú sieť integrovaným dopravným systémom. „Dopravné napojenie strategického parku Valaliky na cestu I/17, rýchlostnú cestu R2-R4, cesty III. triedy, na železničnú stanicu Haniska a novovybudovaný terminál integrovanej osobnej prepravy Valaliky Centrum si v dvoch fázach vyžiada približne 175 miliónov eur,“ uviedla štátna spoločnosť.

16 km nových ciest

Celkovo sa podľa VIP vybuduje takmer 16 kilometrov nových ciest a 10,6 kilometra (km) cyklochodníkov. Zrekonštruujú sa aj úseky ciest v dĺžke 8,5 km, vybuduje sa 14 okružných križovatiek, jedna styková križovatka, dva cestné mosty, jeden železničný most a štyri cyklomosty.

„Strategický priemyselný park sa napojí aj na jestvujúcu železničnú trať č. 169 Košice – Hidasnémeti. Za viac ako 67 miliónov eur sa vybudujú trate v dĺžke 10.160 metrov a 200-metrové nástupište pre cestujúcich,“ oznámila VIP. V úzkej spolupráci so Železnicami SR (ŽSR), Ministerstvom dopravy (MD) SR a Košickým samosprávnym krajom (KSK) sa ťažiskovou dopravou má stať koľajová a autobusová doprava. Ekologickým cieľom je dosiahnuť 50-percentný podiel verejnej dopravy.

Výstavba novej elektrickej stanice

Dostatok plynu má zabezpečiť výstavba vysokotlakového a strednotlakového plynovodu v celkovej dĺžke 4125 metrov a nová regulačná stanica. Predpokladané náklady spojené s plynofikáciou sú viac ako 2,3 milióna. Požadované navýšenie kapacity elektrickej energie podľa VIP zabezpečí výstavba novej 125-megawattovej (MW) elektrickej stanice a nové vedenia vysokého napätia za viac ako 2,3 milióna eur. Ich celková dĺžka bude takmer 23 km.

V najbližších rokoch podľa VIP nájde prácu v priemyselnom parku pri Košiciach takmer 7200 zamestnancov. Postupný nábeh výroby automobilového závodu je naplánovaný do roka 2026.

Viac o téme: doprava , letecká linka , Valaliky , Volvo

Súvisiace články

Aktuálne správy