Vyznať sa v dôchodkoch nie je jednoduché: Kto má nárok na starobný dôchodok? (poradňa)

, Redakcia

Odchod do dôchodku je pre mnohých pracujúcich dlho očakávaný moment. Na tento krok sa však je potrebné pripraviť a dodržať stanovený postup.

Čo je vlastne starobný dôchodok? Sociálna poisťovňa ho definuje ako dôchodkovú dávku, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Vymeniť príjem z práce za dôchodok je však možné až po splnení zákonných podmienok. Nižšie uvedené podmienky sú aktuálne k máju 2024.

Nárok na starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku. „Nárok na dávku máte, ak ste získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Buď ho za vás odvádzal zamestnávateľ, ak ste mali riadny pracovný pomer alebo ste si ho platili ako osoba samostatne zárobkovo činná, alebo ste si ho dobrovoľne platili sami, či ho za vás, v určitých prípadoch, odvádzal štát,“ približuje Sociálna poisťovňa na svojej stránke.

Dôchodkový vek ovplyvňuje aj výchova detí

Nižší ako všeobecný dôchodkový vek pritom majú ženy, ktoré vychovali aspoň jedno dieťa. Dôchodkový vek sa za každé vychované dieťa znižuje o šesť mesiacov. Ak výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť žene, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval.

Chystáte sa hneď po splnení podmienok nastúpiť na dôchodok?

Existujú však aj ďalšie skupiny pracujúcich, ktoré majú zvýhodnený odchod do dôchodku. Skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať tí, ktorí pracovali vo zvýhodnenej pracovnej kategórii – zachováva sa nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

Pre vznik nároku na dôchodok je tak rozhodujúce dovŕšenie dôchodkového veku. V súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967 a je uvedený v prílohe zákona o sociálnom poistení. Dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1966 bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca a stanoví sa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

DOBRÁ RADA:
Ak chcete zistiť, aký je váš dôchodkový vek, môžete použiť túto tabuľku dôchodkového veku.

Mladšie ročníky môžu využiť napríklad dôchodkovú kalkulačku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Tá umožňuje zistiť odhad dôchodkového veku, pravdepodobnosť dožitia sa dôchodkového veku, či počet rokov života na dôchodku. Viac si o nej môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.

Viac o téme: dôchodková poradňa , dôchodkový vek , dôchodky , Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR MPSVR , poradňa , Sociálna poisťovňa SP , starobný dôchodok

Súvisiace články

Aktuálne správy