Na rozhodnutie o priznaní dôchodku je potrebné si počkať: Lehota je pevne stanovená! (poradňa)

, Redakcia

Po zozbieraní potrebných dokumentov a podaní samotnej žiadosti o priznanie starobného dôchodku je potrebné počkať na rozhodnutie Sociálnej poisťovne. Tá ma na posúdenie žiadosti presne stanovený čas, vo výnimočných prípadoch sa však môže aj predĺžiť.

V predchádzajúcich častiach našej poradne sme sa venovali tomu, ako požiadať o priznanie starobného dôchodku a čo všetko je potrebné si k tomuto kroku pripraviť. Po absolvovaní celého procesu je na rade Sociálna poisťovňa, ktorá musí žiadosť posúdiť.

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je stanovená na 60 dní. Ako ďalej informuje Sociálna poisťovňa, táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku). „Rozhodnutie o dôchodku vám bude doručené poštou alebo do e-schránky, ak ju máte aktivovanú,“ dodáva poisťovňa.

Táto lehota sa však môže aj predĺžiť. A to v zložitých prípadoch, kedy sa môže natiahnuť o ďalších najviac 60 dní. V takomto prípade však Sociálna poisťovňa žiadateľov o dôchodok písomne informuje.

Máte dobré skúsenosti s komunikáciou so Sociálnou poisťovňou?

Dôchodok môže byť pritom žiadateľovi vyplácaný aj preddavkovo, ale len za splnenia podmienok nároku na starobný dôchodok. „Avšak pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné ešte zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na jeho určenie,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

V prípade splnenia všetkých podmienok a kompletnej žiadosti rozhodne Sociálna poisťovňa o priznaní starobného dôchodku. Jeho samotná výška však závisí od viacerých faktorov.

Dôležitá je aj výška príjmov

Prvým je dĺžka získaného obdobia dôchodkového poistenia. Dôchodok závisí aj od výšky hrubých zárobkov, ktoré ste za svoj pracovný život získali (do hrubej mzdy sú zahrnuté aj odvody do Sociálnej poisťovne na sociálne poistenie). Tiež závisí od toho, či ste boli sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri a získali ste obdobie účasti na starobnom dôchodkovom poistení. Dôležité je aj to, či ste získali aj obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na dôchodok.

Tieto informácie však nie je možné zovšeobecňovať a dôležitý je individuálny prístup. „Všetky potrebné údaje sa zisťujú vždy v konkrétnom konaní o nároku konkrétneho poistenca na dôchodok,“ upozorňuje Sociálna poisťovňa.

Dobrá rada:
Viac informácií o spôsobe výpočtu dôchodku je možné nájsť na tomto odkaze.

Viac o téme: dôchodky , lehoty , poradňa , Sociálna poisťovňa SP , žiadosti

Súvisiace články

Aktuálne správy