Viete, na čo máte v práci nárok a čo si môže dovoliť zamestnávateľ? Otestujte sa! (kvíz)

, Redakcia

Práca, ak ju máme, je neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Trávime v nej každý deň množstvo hodín a ak sme v nej spokojní, vie sa to odraziť aj na celkovej kvalite našich životov. Okrem samotnej práce sú pritom nemenej dôležité aj pracovné podmienky, ktoré ovplyvňujú životy pracujúcich.

S pracovným životom pritom súvisí aj mnoho pravidiel, nariadení a zákonov, známych aj pod pojmom pracovné právo. Vyznať sa v nich nie je vždy jednoduché, aj keď ovplyvňujú každého pracovníka. Skúste si vaše znalosti z pracovnej oblasti otestovať v našom kvíze a určite sa dozviete aj nejaké nové informácie!

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Ak si chcete pozrieť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru, otvoríte si?

Zákonník práce
Občiansky zákonník
Obchodný zákonník

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako sa nazýva obdobie stanovené v pracovnej zmluve na overenie si pracovných zručností a schopností pracovníka?
skúšobná doba
previerka
doba neurčitá

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká je základná ročná výmera dovolenky na Slovensku?

20 dní
10 dní
30 dní

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako sa volá organizácia, ktorá združuje pracujúcich alebo zamestnancov z rôznych odvetví a jej cieľom je obhajovať ich práva?

odbory
únia zamestnancov
tripartita

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Jedným z moderných trendov je dopriať si v práci sabatikal. Na čo sa môže v tomto prípade zamestnanec tešiť?

dlhodobé obdobie voľna, počas ktorého nie je vyžadovaná práca
profesijné vzdelávanie hradené zamestnávateľom
možnosť výrazného podielu práce z domu

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Už aj Slovensko sa pohráva s myšlienkou zaviesť výraznú novinku v organizácii pracovného času, zatiaľ na experimentálnej úrovni. O čo ide?

štvordňový pracovný týždeň
zrušenie pracovného času
zákaz nočnej práce

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká bola priemerná mzda na Slovensku v treťom štvrťroku minulého roka?

1403 eur
1000 eur
1700 eur

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Stále veľa zamestnancov na priemernú mzdu ani nedosiahne a sú odkázaní na minimálnu mzdu. Aká je jej aktuálna výška?

750 eur
500 eur
1000 eur

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

V súvislosti so mzdami sa používa aj pojem, ktorý označuje, koľko dostane zamestnanec peňazí na účet, to znamená po zrazení daní a odvodov. V tomto prípade ide o:

čistú mzdu
hrubú mzdu
zaslúženú mzdu

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

A keď sme už pri zdaňovaní miezd, viete, aká je základná sadzba dane z príjmov zamestnancov?

19 %
27 %
9 %

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ak medzi zamestnávateľom a pracujúcim nie je založený pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce alebo štátnozamestnanecký pomer, ale zamestnanec aj tak pracuje, ide o?

nelegálnu prácu
dohodu
dočasnú výpomoc

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká je maximálna dĺžka týždenného pracovného času, ak zamestnanec pracuje rovnomerne 5 dní v týždni?

40 hodín
55 hodín
64 hodín

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako maximálne dlho môže trvať základná skúšobná doba dohodnutá v pracovnej zmluve?
3 mesiace
1 rok
3 roky

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Často používaná skratka súvisiaca s pracovným právom je aj „BOZP“, viete čo táto skratka znamená?

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
bleskový oboznamovací záznamník požiarov
bezpečnostný orgán zákonnej praxe

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá z nasledujúcich otázok je neprípustná na pracovnom pohovore?

otázka o súkromí, rodinnom stave a pôvode či sexuálnej orientácii
otázka o očakávanej výške platu
otázka o kariérnom raste

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom len v dvoch prípadoch, o ktoré z nasledujúcich situácii ide?

ak bol zamestnanec právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin alebo porušil závažne pracovnú disciplínu
ak meškal do práce alebo si nesplnil úlohu
ak prvýkrát porušil pracovnú disciplínu alebo neskoro oznámil PN-ku

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

V súvislosti s prácou z domu sa najčastejšie používa anglický pojem:

home office
household occupation
domestic workspace

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

V prípade, ak niekto nemá prácu ale poberá podporu v nezamestnanosti, dostáva stanovený podiel z predchádzajúcej hrubej mzdy. Aká je výška tohto podielu?

50 %
20 %
70 %

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ak chcete podať podnet pre podozrenie z porušovania pracovnoprávnych predpisov, môžete sa obrátiť na:

Národný inšpektorát práce
Národnú kriminálnu agentúru
Najvyšší kontrolný úrad SR

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Viete, na čo máte v práci nárok? Otestujte sa v našom kvíze!

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

Viac o téme: kvíz , práca , pracovné právo

Súvisiace články

Aktuálne správy