Tisícky eur pre začínajúcich podnikateľov aj príplatky ku mzdám: Štát ide rozdať milióny na motiváciu nezamestnaných! (video)

, Redakcia

Štát sa chystá rozdať stovky miliónov eur z eurofondov na motiváciu nezamestnaných ľudí nájsť si prácu alebo začať podnikať. Pripravil sériu opatrení, ktorých cieľom má byť dostať na trh práce aj dlhodobo nezamestnaných či mladých ľudí bez práce. Projekt vo štvrtok predstavili na spoločnej tlačovej konferencii minister práce Erik Tomáš a minister investícií a regionálneho rozvoja Richard Raši.

Plánom vlády je podporiť napríklad mladých ľudí pri získaní zamestnania či motivovať poberateľov dávky v hmotnej núdzi, aby sa zamestnali. Štát im bude následne mesačne vyplácať príspevok popri tom, ako budú dostávať mzdu. Veľká novinka by sa mala týkať aj záujemcov o podnikanie. Ak si totiž nezamestnaní otvoria živnosť a v spolupráci úradmi práce predložia aj pripravený podnikateľský plán, môžu získať jednorazový príspevok až 7700 eur.

Všetkých osem predstavených aktivít by mal štát postupne spúšťať do praxe už počas apríla. Celkový balík prostriedkov určených na tento veľký projekt zamestnávania ľudí by mal stáť zhruba 307 miliónov eur, financovaný bude z eurofondov.

Pripravené projekty by mali pomôcť nájsť pracovníkov aj zamestnávateľom. „Každý zamestnávateľ, v akomkoľvek prostredí, bude môcť tento program využiť,“ vyhlásil Erik Tomáš.

Motivovať dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, hendikepovaných ľudí alebo rizikové skupiny do 30 rokov a nad 50 rokov chce štát prostredníctvom národného projektu Finančné stimuly pre zamestnanosť. Na Slovensku je totiž podľa ministra práce Erika Tomáša v súčasnosti zhruba 140-tisíc nezamestnaných a štát ich chce vtiahnuť na trh práce. „Každý, kto môže pracovať, má pracovať, a najmä v situácii, keď Slovensko už začína trpieť nedostatkom pracovnej sily,“ upozornil Erik Tomáš.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

V rámci praxe pre mladých by mal mať každý záujemca do 30 rokov bez vysokoškolského vzdelania možnosť využiť až šesť mesiacov príspevok vo výške životného minima, čo predstavuje zhruba 269 eur.

Pomôže avizovaná iniciatíva motivovať nezamestnaných k práci?

Motivačný príspevok pre poberateľov dávky v hmotnej núdzi by mal umožniť týmto poberateľom v prípade zamestnania sa dostávať od úradu práce príspevok prvých šesť mesiacov 150 eur a ďalších šesť mesiacov 75 eur.

Ďalším z opatrení je mentorované zapracovanie, prostredníctvom ktorého štát počas jedného roka podporí mzdu zamestnanca a bude aj tri mesiace prispievať na mzdu mentora.

Mladí si budú môcť vyskúšať, aké to je pracovať

V prípade práce na skúšku na tri mesiace bude zamestnanec dostávať od úradu práce príspevok vo výške životného minima a zamestnávateľ dostane príspevok na pracovné pomôcky.

Okrem už spomínanej podpory pre začínajúcich podnikateľov pripravil štát aj tri aktivity na podporu zamestnávania ťažko zdravotne postihnutých osôb. A to cez podporu chránených dielní, udržanie ZŤP na trhu práce či debarierizáciu pracovísk.

Viac o téme: Erik Tomáš , eurofondy , Richard Raši , Samostatne zárobkovo činné osoby SZČO , trh práce , zamestnanosť , živnostníci

Súvisiace články

Aktuálne správy