Slovensko rýchlo starne: Podiel seniorov u nás rastie druhým najvyšším tempom v Európskej únii!

, Redakcia

Prognózy o starnutí európskej a obzvlášť slovenskej populácie sa napĺňajú. Podiel ľudí vo veku 65 rokov a viac za poslednú dekádu v Európskej únii stúpol, pričom nad touto hranicou je už viac ako jedna pätina populácie. Slovensko pritom zaznamenalo druhý najrýchlejší nárast podielu seniorov v celej únii, keď nás predbehlo len Poľsko. Starnutie populácie však nie je len hra s číslami, v praxi sa totiž prejavuje postupným nárastom výdavkov štátu v konkrétnych oblastiach.

Na demografický vývoj v Európe sa pozreli analytici Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý je analytickou jednotkou na Úrade vlády SR. Podľa ich záverov narástol v Európskej únii (EÚ) v období rokov 2013 až 2023 podiel ľudí vo veku 65 rokov a viac o 3 percentuálne body (p.b.). Zo 449 miliónov obyvateľov v má viac ako jedna pätina, konkrétne 21,3 percenta, 65 a viac rokov.

Slovensko pritom zaznamenalo druhý najväčší nárast počtu seniorov v EÚ, a to o 4,8 p.b., hneď po Poľsku s nárastom o 5,5 p.b. „Česko narástlo o 3,6 p.b., Maďarsko o 3,3 p.b. a Rakúsko o 1,5 p.b. Najmenší nárast majú Nemecko, Švédsko a Luxembursko,“ dodávajú analytici ISA.

Pomer starších ľudí je na Slovensku ešte relatívne nízky v porovnaní s inými krajinami EÚ. Kým u nás má 17,9 percenta ľudí 65 rokov a viac, priemer EÚ je 21,3 percenta.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Rakúsko má 19,6 percenta seniorov, Poľsko 19,9 percenta, Česko 20,4 percenta a Maďarsko 20,5 percenta. Najvyšší podiel 65+ majú Portugalsko a Taliansko, a to 24 percent. Tesne za nimi je Bulharsko s podielom 23,5 percenta.

Je podľa vás štát dostatočne pripravený na zvyšujúci sa počet seniorov v populácii?

Spolu s nárastom starších ľudí rastie aj mediánový vek. Ten predstavuje strednú hodnotu, čiže rozdeľuje obyvateľstvo na dve rovnaké vekové skupiny. Zatiaľ čo v roku 2013 bol v EÚ 42,2 roka, dnes je 44,5. „Na Slovensku narástol z 38,2 na 42,4. Ide však o najnižší mediánový vek z okolitých krajín,“ dodávajú analytici.

Najvyšší mediánový vek v EÚ majú Taliansko (48,4), Portugalsko (47) a Bulharsko (46,8). Najnižší je v Luxembursku (39,7), Írsku (39,1) a na Cypre (38,4).

Starnúca populácia je podľa záverov Inštitútu pre stratégie a analýzy výsledkom nižšej pôrodnosti a zvyšujúcej sa očakávanej dĺžky života. V praxi sa pritom prejavuje aj zvýšenými nárokmi na výdavky štátov. „Zmena demografie bude mať v najbližších dekádach výrazný vplyv na nárast sociálnych a zdravotníckych výdavkov,“ upozorňujú analytici.

Viac o téme: analytici , demografia , dôchodcovia , Európska únia EÚ , Inštitút pre stratégie a analýzy ISA , starnutie populácie

Súvisiace články

Aktuálne správy