Realitné fondy v treťom štvrťroku 2023 vzrástli o 8 percent na 2,5 miliardy eur

Finančná hodnota aktív realitných fondov na Slovensku presiahla k 30. septembru minulého roka 2,5 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to bolo viac o 8 %, oproti predchádzajúcemu kvartálu išlo o mierny pokles o 1,9 %. Poukázala na to analytička Wood & Company Eva Sadovská na základe najaktuálnejších údajov Národnej banky Slovenska (NBS).

Celková hodnota aktív investičných podielových fondov na Slovensku predstavovala v 3. kvartáli vlaňajška 9,4 miliardy eur. „Kým na medziročnej báze bol zaznamenaný nárast objemu o 4,5 %, vďaka nárastu objemu aktív akciových a realitných fondov, oproti predchádzajúcemu kvartálu prišlo k poklesu o 0,9 %, a to z dôvodu poklesu objemu aktív zmiešaných a realitných fondov,“ priblížila analytička.

Najväčší podiel 42 % na celkových aktívach podielových fondov v SR mali v tomto období naďalej zmiešané fondy. Nasledovali realitné fondy s podielom 26,8 % a akciové fondy s podielom 19,4 %. Dlhopisové fondy sa podieľali na celkových aktívach 11,5 % a ostatné fondy vykázali podiel 0,3 %.

Porovnanie s Českou republikou

Aktuálny vývoj realitných fondov porovnala Sadovská aj s Českou republikou, keďže mnohí investori zo Slovenska vyhľadávajú investičné príležitosti aj tam. K 30. septembru minulého roka boli podľa údajov Českej národnej banky (ČNB) aktíva realitných fondov v ČR na úrovni 233,5 miliardy českých korún a ich podiel na celkových aktívach podielových fondov predstavoval 19,1 %. Medziročne v nich došlo k nárastu o 18 % a oproti predchádzajúcemu kvartálu o 1,7 %.

Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách, rezidenčných nehnuteľnostiach či v logistických a priemyselných parkoch.

„Od investora sa vyžaduje kapitál, o správu nehnuteľnosti sa postará správcovská spoločnosť. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi z nájmov a nárastu trhovej hodnoty nehnuteľnosti a je zároveň alternatívou voči časovo a administratívne náročnejšiemu investovaniu do kúpy tzv. investičného bytu,“ doplnila Sadovská.

Viac o téme: dlhopisy , investori , Národná banka Slovenska NBS , nehnuteľnosti , rast , realitný fond

Súvisiace články

Aktuálne správy