Pri výdavkových limitoch majú rezort a RRZ rozdielnu interpretáciu

Rozdielny prístup k metodike výdavkových limitov medzi Ministerstvom financií (MF) SR a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) je dlhodobý problém, ktorý mohla a mala RRZ riešiť po odbornej stránke ešte s bývalým vedením rezortu. MF tak reagovalo na kritiku RRZ, podľa ktorej nie je schválený štátny rozpočet na rok 2024 v súlade s platnými limitmi ani s predbežne aktualizovanými limitmi výdavkov, čo zhorší dlhodobú udržateľnosť hospodárenia Slovenska. „MF SR už počas predchádzajúcej vlády upozorňovalo RRZ na rozdielny prístup a interpretáciu a zároveň opakovane vyzývalo vedenie RRZ, aby prišlo aspoň k priblíženiu, respektíve k zjednoteniu metodiky,“ uviedol rezort financií.

MF dodalo, že preto nerozumie postoju rady, ktorá podľa neho namiesto odbornej diskusie opakovane politicky vstupuje do mediálneho boja medzi koalíciou a opozíciou. „Opakovaným konaním tak RRZ v očiach verejnosti stráca štatút nezávislej organizácie a stáva sa nástrojom politického boja,“ dodalo ministerstvo. Rada podľa MF zaslala aktualizovaný limit verejných výdavkov len vo štvrtok (21. 12.), a to prostredníctvom e-mailu na technickej úrovni. Zároveň RRZ zverejnila na svojej webovej stránke porovnanie aktualizovaného limitu verejných výdavkov s rozpočtom verejnej správy, avšak bez predchádzajúcej komunikácie s ministerstvom.

Rezort dodal, že bez odbornej diskusie s RRZ nie je možné detailne komentovať správu RRZ, ale už na prvý pohľad je možné identifikovať, že RRZ má na niektoré položky konsolidácie rozdielny názor z dôvodu rozdielnych prístupov. „Opätovne pripomíname, že to nie je problém súčasného štátneho rozpočtu, ale dlhodobý problém nevyjasnenej metodiky medzi MF SR a RRZ,“ zdôraznilo ministerstvo. To, že je zavedenie výdavkových limitov súčasťou našich záväzkov z plánu obnovy si rezort financií uvedomuje. Vzhľadom na aplikačnú prax a dianie z predchádzajúcich dní je ale podľa ministerstva nevyhnutné spolu s RRZ a ďalšími relevantnými subjektmi prehodnotiť nastavenie a fungovanie výdavkových limitov tak, aby sa z nich stal fungujúci a aplikovateľný nástroj pre podporu fiškálnej konsolidácie.

Viac o téme: Ministerstvo financií SR MF , Rada pre rozpočtovú zodpovednosť RRZ , reakcia , výdavkové limity

Súvisiace články

Aktuálne správy