Povinné zmluvné poistenie čakajú zásadné zmeny! Budú si musieť motoristi po rozhodnutí vlády priplatiť?

, Redakcia

Vládny kabinet v stredu schválil dôležité zmeny v povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel. Ak ich schváli aj parlament, mali by priniesť vyššie poistné krytia aj zvyšovanie pokút. Čo to ale bude znamenať pre peňaženky majiteľov vozidiel?

Pokračovanie článku:

Rezort  financií však možné dopady navrhovaných zmien na samotnú výšku poistky nekvantifikovalo. „Okrem pozitívnych sociálnych vplyvov, ktoré návrh zákona prinesie, je možné predpokladať, že navrhovaná úprava regresov by sa mohla premietnuť do zanedbateľného zvýšenia poisteného,“ uvádza sa v doložke vplyvov k schválenému návrhu.

Ministerstvo však zároveň konštatuje, že poisťovne poistné pri PZP navyšujú štandardne každoročne, pretože do jeho výšky zohľadňujú množstvo rôznych faktorov, o ktorých poistený nemá žiadnu vedomosť. „Zvýšenie poistného z týchto dôvodov nepovažujeme za obzvlášť významné v porovnaní s jeho nárastom z iných dôvodov, ako je napríklad inflácia, ceny náhradných dielov či ceny opráv,“ uvádza sa v materiáli.

Súhlasíte s navrhovanými zmenami v povinnom zmluvnom poistení?

Novela zákona o povinnom zmluvnom poistení pritom prináša aj ďalšiu dôležitú zmenu. Ministerstvo financií sa totiž rozhodlo v súvislosti so zvyšujúcimi sa sumami poistného zvýšiť aj rozpätie pokút, ktoré je oprávnený uložiť okresný úrad. A to tomu motoristovi, ktorý je povinný uzatvoriť si PZP, no túto povinnosť si nesplnil.

Kým doteraz môžu okresné úrady uložiť motoristovi za porušenie spomínanej zákonnej povinnosti pokutu v rozmedzí od 16,60 eura do 3319,40 eura, po novom to bude 50 až 5000 eur. Minimálna suma pokuty sa tak zvýši trojnásobne. Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v našom nedávnom článku, ktorý nájdete na tomto odkaze.

Ak všetky spomínané zmeny schváli aj parlament, účinné by mali byť k 1. augustu tohto roka.

Predošlá strana

Viac o téme: legislatíva , legislatívne zmeny , Ministerstvo financií SR MF , poistné krytie , poisťovne , pokuty , povinné zmluvné poistenie PZP , vláda , zákon o povinnom zmluvnom poistení

Súvisiace články

Aktuálne správy