Povinné zmluvné poistenie čakajú zásadné zmeny! Budú si musieť motoristi po rozhodnutí vlády priplatiť?

, Redakcia

Vládny kabinet v stredu schválil dôležité zmeny v povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel. Ak ich schváli aj parlament, mali by priniesť vyššie poistné krytia aj zvyšovanie pokút. Čo to ale bude znamenať pre peňaženky majiteľov vozidiel?

Ministri v stredu schválili návrh novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP). Ako informuje jej autor a predkladateľ, rezort financií, okrem zapracovania európskej smernice má novela priniesť aj viacero zmien, ktoré klienti poisťovní privítajú. Hovorí najmä o zvyšovaní ochrany poškodených osôb.

Novela totiž podľa ministerstva napríklad zvyšuje limity poistného krytia a teda PZP bude automaticky kryť vyššie škody. Kým napríklad doteraz systém kryl škody na zdraví do maximálnej výšky 5,24 milióna eur, po novom bude tento limit až na úrovni 6,45 milióna eur. Rovnako sa zvyšuje aj maximálna hranica napríklad škody na majetku. Kým doteraz PZP pokrývalo maximálnu sumu 1,05 milióna eur, novela hranicu zvyšuje na 1,3 milióna eur.

Zmena podľa rezortu financií prichádza aj v samotnom určovaní výšky škody. „Doterajší systém nebol jednotný a každá poisťovňa si výšku škody určovala podľa svojich vlastných pravidiel. Často sa preto stávalo, že poškodení boli nespokojní s priznanou výškou priznaného poistného a spory tak končili na súdoch,“ konštatuje rezort s tým, že novela zavádza jednotný mechanizmus a poisťovne tak budú mať jasné pravidlá, podľa ktorých budú výšku škody určovať a to v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva spravodlivosti, ktorú využívajú aj súdy.

Minister financií Ladislav Kamenický (vľavo) s ministrom dopravy Jozefom Rážom ml. počas stredajšieho rokovania vládneho kabinetu. Foto: SITA/Úrad vlády SR

Ministerstvo financií zmenami vychádza v ústrety klientom aj pri regresných nárokoch, teda inak povedané, pri „sankciách“, ktoré môžu poisťovne uplatňovať voči poisteným. „Často dochádzalo k prípadom, že klienti z objektívnych dôvodov (zdravotné problémy, pobyt v nemocnici a pod.) nestihli včas nahlásiť poisťovni poistnú udalosť alebo urobiť iný administratívny úkon a pre poisťovňu to bol dôvod na uplatnenie regresu (sankcie) voči poisteným,“ opisuje ministerstvo. Novela takéto prípady upravuje a zavádza zmenu, podľa ktorej v prípade preukázania objektívnych dôvodov zo strany klienta už poisťovne nebudú môcť klientov „sankcionovať“ formou regresu.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich ďalších kvízov na tejto stránke!

Rovnako má podľa ministerstva novela ochrániť klientov poisťovní, ktorí sú v omeškaní so zaplatením PZP. „Ak napríklad klient zabudol alebo nemohol načas zaplatiť PZP (a to aj napriek tomu, že zmluva bola stále platná), poisťovňa mohla voči klientovi uplatniť regres (sankciu) na uhradené poistné plnenie aj vo výške 100 % vyplatenej náhrady. Takýto postup podľa MF SR nebol spravodlivý,“ uvádza rezort financií. Ako dodáva, po novom už v podobných prípadoch poisťovne nebudú môcť uplatňovať regres (sankciu) a klient bude plne krytý cez PZP.

Budú poistky drahšie?

Faktom však je, že uvedené zmeny sa zrejme nejakým spôsobom premietnu aj do ceny povinného zmluvného poistenia. To priznáva aj samotné ministerstvo.

Pokračovanie článku na ďalšej strane

Pokračovať na ďalšej strane

Viac o téme: legislatíva , legislatívne zmeny , Ministerstvo financií SR MF , poistné krytie , poisťovne , pokuty , povinné zmluvné poistenie PZP , vláda , zákon o povinnom zmluvnom poistení

Súvisiace články

Aktuálne správy