Motoristi pozor: Máte platnú poistku? Pokuty sa majú výrazne zvýšiť!

, Redakcia

Motoristov, ktorí budú jazdiť bez uzatvorenia povinného zmluvného poistenia, známeho pod skratkou PZP, čakajú čoskoro vyššie pokuty. Rezort financií už pripravil zmenu príslušného zákona, na základe ktorej sa zvýši minimálna suma pokuty až trojnásobne. Pokuta však nie je to jediné, čoho by sa mali nezodpovední vodiči obávať. V prípade zavinenia škodovej udalosti bez uzatvoreného PZP musia totiž už podľa v súčasnosti platných pravidiel vyplatiť náhradu škody poškodenému.

Zmeny v oblasti PZP pripravilo Ministerstvo financií SR v rámci novely zákona o povinnom zmluvnom poistení . Tou by sa mal po marcovom rokovaní legislatívnej rady zaoberať aj kabinet Roberta Fica.

Rezort financií v novele okrem iného navrhuje v súvislosti so zvyšujúcimi sa sumami poistného zvýšiť aj rozpätie pokút, ktoré je oprávnený uložiť okresný úrad. A to tomu motoristovi, ktorý je povinný uzatvoriť si PZP, no túto povinnosť si nesplnil.

Kým doteraz môžu okresné úrady uložiť motoristovi za porušenie spomínanej zákonnej povinnosti pokutu v rozmedzí od 16,60 eura do 3319,40 eura, po novom to bude 50 až 5000 eur. Minimálna suma pokuty sa tak zvýši trojnásobne. Všetky zmeny pripravené v novele by mali byť účinné už od začiatku júla tohto roka.

Koľko peňazí by štát mohol zvýšením pokút získať, je ťažké odhadnúť. Ministerstvo financií uvádza, že vopred nie je známe koľko pokút bude každoročne uložených a aká bude ich výška. Zmeny sa však dotknú mnohých vodičov, keďže po slovenských cestách jazdí zhruba 3,5 milióna vozidiel, ktoré majú povinnosť mať uzatvorené PZP.

Mali by podľa vás nezodpovední vodiči, ktorí si neuzatvoria PZP, platiť vyššie pokuty?

„Pri ukladaní pokuty okresný úrad berie do úvahy závažnosť porušenia zákonom stanovenej povinnosti, dĺžku trvania protiprávneho stavu ako aj druh motorového vozidla, ktoré nebolo poistené. Zároveň nie je možné odhadnúť koľko bude v správnom konaní právoplatne uložených pokút v danom roku jednotlivými okresnými úradmi,“ uvádza rezort financií.

Známe sú však údaje za predchádzajúce roky. Z nich vyplýva, že medzi vodičmi sa stále nájdu aj tí nezodpovední, ktorí tak prispievajú do rozpočtu každoročne vyššou sumou. V roku 2022 zaplatili na pokutách viac ako 650-tisíc eur.

Povinnosť mať uzatvorené PZP vyplýva zo zákona. A to tomu, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo tomu, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla. V ostatných prípadoch má túto povinnosť ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich kvízov na tejto stránke!

Aj napriek tomu, že PZP je zákonom dané, nájdu sa účastníci cestnej premávky, ktorí stále jazdia bez platne uzavretého povinného zmluvného poistenia. Okrem pokuty pri zistení tejto skutočnosti, im však taktiež hrozí, že v prípade zavinenia škodovej udalosti budú musieť vyplatiť náhradu škody poškodenému.

„V prvotnom štádiu by síce uhradila škodu Slovenská kancelária poisťovateľov z garančného fondu, tá by si ju však neskôr nárokovala od nepoistenej osoby, ktorá škodu spôsobila. Preto na povinné zmluvné poistenie existuje zákonná povinnosť,“ upozorňuje Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP).

Cieľom je podľa nej chrániť tretie strany v prípade spôsobenia dopravnej nehody. Navyše je podľa SKP pre držiteľa toto poistenie výhodnejším riešením ako neskoršie preplácanie spôsobenej škody.

Viac o téme: autá , cestná doprava , Ministerstvo financií SR MF , motoristi , poistenie , povinné zmluvné poistenie PZP , Slovenská kancelária poisťovateľov

Súvisiace články

Aktuálne správy