Pasívne saldo agroobchodu Slovenskej republiky ku koncu júna 2023 dosiahlo 1,106 miliardy eur

Saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári až júni 2023 pasívne, a to vo výške -1,106 miliardy eur. Medziročne sa zvýšilo o 13,6 percenta. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Záporné saldo vývozu a dovozu sa v medziročnom porovnaní podľa neho zvýšilo u živočíšnych výrobkov o 9,3 %, u rastlinných výrobkov o 180,2 % a u tukov a olejov o 128,6 %. Medziročné zníženie záporného salda sa zaznamenalo u potravín, nápojov a tabaku o 12,3 %.

Dovoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov v januári až júni 2023 bol v objeme 3,729 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2022 bol dovoz agropotravinárskych výrobkov o 17,0 % vyšší. V roku 2023 sa neevidovalo zníženie dovozu ani v jednom sledovanom odvetví. Medziročne bol dovoz vyšší pri živočíšnych výrobkoch o 14,3 %, pri rastlinných výrobkoch o 15,4 %, v odvetví tukov a olejov o 33,2 % a v odvetví potravín, nápojov a tabaku bol dovoz oproti roku 2022 vyšší o 17,1 %.

V januári až júni 2023 sa vyviezli agropotravinárske výrobky v celkovej hodnote 2,623 miliardy eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 18,5 %. V medziročnom porovnaní sa zvýšil vývoz živočíšnych výrobkov o 9,3 %, rastlinných výrobkov o 180,2 %, tukov a olejov o 128,6 % a vývoz potravín, nápojov a tabaku sa zvýšil o 12,3 %. Medziročne sa neznížil vývoz žiadneho z potravinárskych odvetví.

Viac o téme: agro , poľnohospodárske výrobky , potravinárske výrobky , saldo , Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora SPPK , zahraničný obchod

Súvisiace články

Aktuálne správy