Kúpeľnú ulicu a priemyselný park v Partizánskom spojí cyklistický chodník

Kúpeľnú ulicu s priemyselným parkom v katastri Malých Bielic v Partizánskom spojí nová komunikácia a cyklotrasa s chodníkom. Dodávateľa prác vybrala samospráva prostredníctvom verejnej súťaže, podpísala s ním už i zmluvu o dielo. Informoval o tom primátor Jozef Božik.

Cyklistický chodník bude nepriamym pokračovaním cyklotrasy, ktorú vlani vybudoval Trenčiansky samosprávny kraj popri rieke Nitra, končiacej pri pumptracku. Stavba sa bude začínať na Kúpeľnej ulici v Malých Bieliciach v mieste za železničným priecestím smerom k spoločnosti na výrobu okien.

Vybraný dodávateľ zabezpečí vybudovanie chodníka a cyklistického chodníka, vrátane úpravy existujúceho osvetlenia cyklotrasy s chodníkom. Dodávateľom prác bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť COLAS Slovakia so sídlom v Trnave. Mesto jej zaplatí 499 300,45 eura. Firma by mala cyklistický chodník dokončiť do troch mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

Investíciu bude mesto financovať z dotácie od zamestnaneckej nadácie súkromnej spoločnosti a vlastných zdrojov.

Viac o téme: cyklochodník , Kúpeľná ulica , Partizánske , priemyselný park , zmluva

Súvisiace články

Aktuálne správy