Kto bude mať nárok na pomoc s hypotékami a ako o ňu požiadať? (otázky a odpovede)

, Redakcia

Ministerstvo financií už predstavilo návrh pomoci pri náraste splátok hypoték po refixácii. Ľudia ju budú môcť čerpať už za rok 2023, no pomoc zo strany štátu príde aj v nasledujúcich rokoch.

Návrh opatrení na elimináciu vysokého nárastu splátok hypoték už schválila vláda. Definitívnu účinnosť nadobudnú až po odsúhlasení parlamentom, kde o nich poslanci budú rokovať v expresnom režime. Zásadnejšie zmeny sa však v návrhu už neočakávajú. Kto teda bude mať nárok na pomoc štátu a ako bude môcť o ňu požiadať?

Pomoc za rok 2023

Ľuďom, ktorým v roku 2023 po refixácii hypotéky skokovo narástli úroky a tak aj splátka, pomôže ministerstvo financií formou daňového bonusu.

Aká bude výška pomoci za rok 2023?

Štát klientovi preplatí 75 percent z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 eur mesačne (1800 eur ročne).

Zdroj: MF SR

Aké podmienky musí žiadateľ splniť?

Maximálny príjem môže dosahovať 1,6-násobok priemernej mzdy. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2086,40 eura (za rok 2022).

V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manželia), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 eura.

Zdroj: MF SR

Pomoc si môže osoba uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť.

V prípade, ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver

Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.

Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.

Akú formu bude mať pomoc?

Pomoc dostane žiadateľ vo forme daňového bonusu.

Ako má záujemca o pomoc postupovať?

Daňový bonus si osoba uplatní v daňovom priznaní za rok 2023, ktoré bude podávať v roku 2024. Ak zamestnanec nepodáva daňové priznanie za rok 2023, uplatní mu ho zamestnávateľ v rámci vykonania ročného zúčtovania za rok 2023 v roku 2024, na základe doručeného potvrdenia od banky. 

Zdroj: MF SR

Pomoc v roku 2024

Ľuďom, ktorým v roku 2024 po refixácii hypotéky skokovo narastú úroky a tak aj splátka, pomôže Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR formou špeciálneho príspevku.

Aká bude výška pomoci za rok 2024?

Podobne ako v predchádzajúcom prípade, štát klientovi preplatí 75 % z nárastu splátky a to až do maximálnej výšky 150 eur mesačne (1 800 eur ročne). Tieto financie budú vyplácané už nie formou daňového bonusu (ako pri žiadateľoch v roku 2023), ale priamo príspevkom na mesačnej báze.

Aké podmienky musí žiadateľ splniť?

Príjem môže dosahovať maximálne 1,6-násobok priemernej mzdy. V tomto prípade ide o nominálnu sumu hrubého príjmu maximálne 2 086,40 eura (za rok 2022).

V prípade, ak je na úverovej zmluve spoludlžník (napríklad manželia), táto hranica sa zdvojnásobuje. Ich spoločný hrubý príjem nesmie presiahnuť sumu 4 172,80 eura.

Pomoc si môže osoba uplatniť len na jednu úverovú zmluvu a jednu nehnuteľnosť.

V prípade, ak je na nehnuteľnosť viacero úverov, pomoc je možné uplatniť len na jeden úver

Zároveň platí, že daná nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.

Pomoc nie je možné čerpať pri refinancovaní hypotéky v inej banke.

Akú formu bude mať pomoc?

Pomoc dostane žiadateľ vo forme špeciálneho príspevku (sociálnej dávky) Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (úrady práce).

Ako má záujemca o pomoc postupovať?

Žiadateľ o pomoc si bude musieť podať žiadosť na hociktorom úrade práce. Ten následne po komunikácii s finančnou správou získa údaje o príjme a tak automaticky preverí nárok na uplatnenie daňového bonusu.

Plánujete vy alebo niekto z vašich najbližších využiť navrhovanú pomoc štátu so splácaním hypotéky?

Nové hypotéky pre mladých od roku 2024

Štát pripravil pomoc a zmeny aj v prípade nových hypoték pre mladých od 18 – 35 rokov.

Aké sú hlavné zmeny?

Kým podľa súčasných starých pravidiel (platné do 31. 12. 2023) môže žiadateľ hypotéky pre mladých dostať pomoc od štátu na hypotéku do maximálnej výšky 50-tisíc eur, od 1. 1. 2024 sa táto hranica ruší a bude neobmedzená.

Zdroj: MF SR

Zároveň sa upravuje aj maximálna výška príjmu. Kým podľa starých pravidiel je maximálny príjem žiadateľa určený ako 1,3-násobok priemernej mzdy, od 1. 1. 2024 sa táto maximálna hranica zvyšuje na 1,6-násobok priemernej mzdy.

A kým podľa starých pravidiel má žiadateľ o hypotéku pre mladých nárok na pomoc vo výške 50 percent zo zaplatených úrokov, maximálne však do výšky 400 eur ročne, nové pravidlá zvyšujú tento limit na maximálne 1 200 eur ročne.

Zdroj: MF SR

Aj v tomto prípade však platí, že nehnuteľnosť musí slúžiť na bývanie a nesmie sa prenajímať.

Viac o téme: daňový bonus, hypotéky, Ministerstvo financií SR MF, pomoc, refixácia

Súvisiace články

Aktuálne správy