Vláda má recept na drahé hypotéky: Upravuje daňový bonus, pridáva aj novú sociálnu dávku!

, Redakcia

Vládou avizovaná pomoc pre dlžníkov s hypotékami má už konkrétnu podobu. Ministri odsúhlasili formu pomoci určenú pre tento aj budúci rok. Klienti bánk si budú môcť túto pomoc uplatniť formou daňového bonusu a pri refixácii tiež formou úplne novej sociálnej dávky.

Majiteľom nehnuteľností s hypotékou, ktorým výrazne narástla splátka úveru, by mal pomôcť mimoriadny daňový bonus. Ten si podľa materiálu ministerstva financií, ktorý v stredu schválila vláda s pripomienkami, budú môcť uplatniť už za tento rok, a to v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní. Zároveň sa podľa vládou schválenej legislatívy pri zmluvách o úvere na bývanie uzavretých od 1. januára 2024 majú upraviť podmienky pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky.

O aké pripomienky pri schvaľovaní materiálu na vláde išlo, zatiaľ nie je známe. Každopádne, kabinetom schválené zmeny bude ešte musieť schváliť parlament, ktorý sa im bude venovať v skrátenom konaní.

Navrhovaný daňový bonus pre tento rok sa má týkať všetkých úverov na bývanie, pri ktorých sa zvýšila zaplatená splátka v roku 2023 oproti splátke v roku 2022. „Daňovým bonusom je suma vo výške 75 % vypočítaného rozdielu, najviac však 1 800 eur ročne. Podmienkou pre možnosť odpočítania navrhovaného nového daňového bonusu je výška ročného zdaniteľného príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, pričom daňovník nehnuteľnosť nesmie prenajímať,“ približuje podmienky rezort financií. Táto pomoc bude bez obmedzenia veku a výšky úveru.

V budúcom roku vláda navrhuje pomoc pre dlžníkov cez úpravu podmienok uplatnenia si daňového bonusu na zaplatené úroky z úverov na bývanie, a to pre mladých od 18 do 35 rokov. Pôvodne nastavené podmienky s maximálnym bonusom do 400 eur sa uplatnia poslednýkrát na zmluvy o úvere na bývanie uzavreté najneskôr do 31. decembra 2023.

Nové podmienky navrhované pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky na bývanie platné od budúceho roka obsahujú aj zvýšenie maximálneho príjmu, pri ktorom má byť možné daňový bonus uplatniť, z 1,3 na 1,6-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca a zvýšenie maximálnej možnej hranice pre uplatnenie tohto daňového bonusu zo 400 eur na 1 200 eur. „Tieto navrhované nové podmienky sa prvýkrát uplatnia pri zmluvách o úvere na bývanie uzavreté najskôr po 31. decembri 2023. Daňovník si môže uplatniť iba jeden z daňových bonusov zameraných na podporu bývania,“ upozorňuje rezort financií. Táto forma pomoci bude pritom predstavovať 50 percent zo zaplatených úrokov, bez obmedzenia výšky úveru.

Vláda zavádza zmeny aj pre banky. Tie by mali byť po novom povinné vydávať potvrdenie, a to pre dlžníkov, ktorí majú úver na bývanie a ktorí o to požiadajú. Toto potvrdenie bude slúžiť na uplatnenie si nároku na pomoc od štátu vo forme daňového bonusu.

Aj nová sociálna dávka

Súčasťou pomoci štátu bude aj úplne nová sociálna dávka na bývanie od začiatku budúceho roka. Prostredníctvom nej bude štát mesačne prispievať ľuďom na zvýšenú úradu splátky úveru, a to z dôvodu refixácie úveru na bývanie. Príspevok by mal byť vo výške 75 % zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. „Dotácia zo strany štátu bude vyplácaná nasledujúci mesiac po tom, čo klient zaplatí splátku svojho úveru,“ priblížil po rokovaní vlády minister práce Erik Tomáš.

Vláda k tejto dávke schválila úplne nový zákon, ktorým sa má parlament taktiež zaoberať v zrýchlenom konaní.

Súhlasíte s navrhovanou pomocou so splátkami hypoték?

„Na účely poskytovania príspevku sa stanovuje maximálna hranica výšky priemerného príjmu oprávnenej osoby a spoludlžníka, a to vo výške najviac 1,6-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje príjem,“ navrhuje rezort práce. Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2022 zverejnená Štatistickým úradom SR pritom dosiahla hodnotu 1 304 eur. To znamená, že 1,6-násobok tejto mzdy predstavuje aktuálne 2 086,40 eur.

Nová sociálna dávka pritom nemá byť len nejaká symbolická záležitosť. Podľa analýzy vplyvov na rozpočet verejných financií si totiž v budúcom roku vyžiada dodatočné výdavky v objeme takmer 73 miliónov eur. V ďalších rokoch sa očakávajú ročné výdavky na úrovni necelých 8 miliónov. Zaujímavosťou pritom je, že takmer 5 miliónov eur ročne má ísť iba na mzdové výdavky štátnych úradníkov, ktorí majú novú dávku administrovať.

Viac o téme: bonifikácia hypoték, daňový bonus, Erik Tomáš, hypotéky, Ministerstvo financií SR MF, sociálne dávky, vláda

Súvisiace články

Aktuálne správy