Inflácia v domácnostiach dôchodcov dosiahla v apríli 2024 1,4 percenta

Ceny na Slovensku v apríli 2024 medziročne vzrástli o 2,1 %. V domácnostiach dôchodcov aj nízkopríjmových domácnostiach bola inflácia nižšia. Medziročný rast cien v domácnostiach dôchodcov dosiahol 1,4 %, v nízkopríjmových domácnostiach 1,9 %. Domácnosti zamestnancov pocítili medziročný rast cien na úrovni 2,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Najväčší rozdiel indexov rastu cien pre jednotlivé sociálne skupiny v porovnaní s priemerom sa prejavil pri pomalšom tempe zdražovania v odbore doprava, ďalej rekreácia a kultúra a tiež v odbore rozličné tovary a služby, v ktorých sa prejavilo zvýšenie správnych a súdnych poplatkov. Miera inflácie pre tri špecifické sociálne skupiny má iné hodnoty, pretože tieto domácnosti majú inú štruktúru výdavkov v rámci spotrebného koša.

V súhrne za štyri mesiace roku 2024 sa spotrebiteľské ceny v rámci celej SR medziročne zvýšili o 2,9 %, v domácnostiach zamestnancov to bolo o 3 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 2,8 %, v domácnostiach dôchodcov o 2,3 %.

Viac o téme: ceny , domácnosti , inflácia , rast cien , Slovensko , Štatistický úrad SR ŠÚ

Súvisiace články

Aktuálne správy