Diera v rozpočte aj pomoc s drahými energiami: Ministerstvo financií zverejnilo priority v rámci programu úradníckej vlády

, Redakcia

Medzi najväčšie priority vlády odborníkov patrí oblasť verejných financií. Práve od nich sa totiž odvíja schopnosť štátu zabezpečiť kvalitné fungovanie školstva, zdravotníctva či sociálnej oblasti pre všetkých občanov, uvádza ministerstvo financií. Aké sú teda priority tohto kľúčového rezortu v kabinete Ľudovíta Ódora?

Hlavným cieľom rezortu financií v dočasnom kabinete je čo najskôr stabilizovať situáciu vo verejných financiách. Na dosiahnutie tohto cieľa preto podľa programového vyhlásenia pripraví viacero opatrení, ktoré budú na základe časových možností ich realizácie rozdelené na krátkodobé a strednodobé.

Medzi krátkodobé priority patrí predstavenie plánu na postupné ozdravenie verejných financií, revízia systému pomoci s cenami energií pre domácnosti a nové pravidlá pre hodnotenie verejných investícií.

Predstavenie plánu na postupné ozdravenie verejných financií

V súvislosti s avizovaným predstavením plánu na postupné ozdravenie verejných financií ministerstvo pripomína, že kým v minulom roku deficit verejnej správy prudko klesol na 2 % HDP, v tomto roku sa už naplno prejavia výdavky spojené s kompenzáciami vysokých cien energií.

„Aj z toho dôvodu očakávame, že deficit stúpne nad 6 % HDP. V pláne preto vychádzame z dôkladného posúdenia stavu verejných financií v roku 2023 s ohľadom na riziká vývoja v tomto roku,“ uvádza rezort. Plán má zabezpečiť pre verejné financie postupný, pre ekonomiku a spoločnosť zvládnuteľný, ale výrazný posun smerom k obnove dlhodobej udržateľnosti. Konkrétne opatrenia ministerstvo nepomenúva, každopádne môžeme teda očakávať sériu návrhov na znižovanie výdavkov, resp. zvyšovanie príjmov štátnej kasy.

Revízia systému pomoci s cenami energií pre domácnosti

Výraznú záťaž pre verejné financie tvorí podľa ministerstva financií plošná pomoc v energetickej kríze. Rezort sa preto aktívne zapojí do spolupráce s dotknutými rezortmi a vyhodnotí možnosti adresnejšej pomoci. „Cieľom je, aby pomoc dostávali najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, ktoré ju potrebujú najviac. Potvrdzujú to aj čísla,“ uvádza ministerstvo.

Ako dodáva, kým náklady na energie pri najchudobnejších domácnostiach tvoria až 18,4 % z ich celkových príjmov, v bohatých domácnostiach je tento pomer na úrovni 8,7 %. „Našim cieľom je aj posilniť motiváciu hľadania úspor v spotrebe energie,“ konštatuje rezort financií.

Nové pravidlá na hodnotenie verejných investícií

Rezort financií sa chce v krátkodobom horizonte zamerať aj na zmenu v hodnotení investičných projektov, pri ktorých môže štát ušetriť nemalé zdroje a presunúť ich na iné priority. Ekonomické hodnotenia investícií majú najväčšiu pridanú hodnotu pri veľkých projektoch. Projekty do 10 miliónov eur tvorili v roku 2022 zhruba 75 % hodnotení, ale priniesli len 10 % úsporu.

priority ministerstva financií
Premiér vo vláde odborníkov Ľudovít Ódor a minister financií Michal Horváth (v pozadí). Foto: TASR

„Keďže v súčasnosti prechádzajú hodnotením projekty už od 1 milióna eur, rezort navrhuje túto hranicu zvýšiť, aby sa odborné kapacity viac sústredili na veľké projekty a aktivity s vyššou pridanou hodnotou. Pri menších projektoch získajú viac flexibility jednotlivé rezorty,“ uvádza ministerstvo.

Priority na dlhšie obdobie

Ministerstvo financií však v rámci svojho programu avizuje aj prípravu súboru opatrení, ktoré vytvoria základný legislatívny rámec pre budúcu vládu. Ide o návrhy, ktorých cieľom bude najmä podpora ekonomiky, úprava existujúcich pravidiel a to všetko s dôrazom na zdravé verejné financie.

Jednou zo základných strednodobých priorít je modernizácia a zjednodušenie daňového systému. „Inak povedané, ide o úpravu takzvaného daňového mixu. Opatrenia by tiež mali upraviť zdanenie spotreby a majetku, napríklad v oblastí daní z nehnuteľnosti či v oblasti takzvaných negatívnych externalít,“ píše k programovému vyhláseniu ministerstvo.

Zrušia sa výnimky aj nižšie sadzby DPH?

Rezort dočasne vedený Michalom Horváthom podľa programového vyhlásenia taktiež navrhne optimalizáciu a rušenie nesystémových výnimiek v daňovej oblasti, ktoré zaťažujú daňové úrady ale aj samotných daňovníkov. „Tiež vidíme priestor na prehodnotenie aplikácie znížených sadzieb DPH,“ uvádza ministerstvo.

Okrem prípravy daňových zmien však avizuje aj prípravu podkladov pre modernizáciu dlhovej brzdy. Rezort chce totiž pripraviť základné tézy novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré by nová vláda mohla na začiatku svojho volebného obdobia pretaviť do novely zákona. „Cieľom je naviazať sankčné pásma na ukazovateľ čistého dlhu, zmeniť sankčné pásma a súvisiaci systém sankcií a ukotviť základné rámce výdavkových limitov v ústavnom zákone,“ konštatuje ministerstvo financií.

Viac o téme: ceny energií , daň z pridanej hodnoty DPH , dane , dlhová brzda , energetická kríza , Ľudovít Ódor , Michal Horváth , Ministerstvo financií SR MF , priorita , programové vyhlásenie vlády , rozpočet , rozpočtové pravidlá , rozpočtový schodok , štátny rozpočet , udržateľnosť verejných financií , úradnícka vláda , verejné financie , vláda

Súvisiace články

Aktuálne správy