Ako sa zamestnávatelia snažia udržať kvalitných ľudí? Niektorí nijako, ukázal prieskum

, Redakcia

Hľadanie kvalifikovaných a šikovných zamestnancov je v súčasnosti na napätom pracovnom trhu čoraz náročnejšie. Zamestnávatelia by preto mali robiť všetko pre to, aby si kvalitných ľudí vo firme udržali. Niektorí sa rozhodli prijať opatrenia na zlepšenie situácie na pracovisku, no mnohí nerobia vôbec nič, čo potvrdzujú aj výsledky prieskumu spoločnosti ResSOLUTION Group pre pracovný portál Kariéra.sk.

Ako uvádza manažérka komunikácie a public relations Kariéra.sk Katarína Tešla, približne tretina respondentov v prieskume uviedla, že nepocítila žiadne zlepšenie na pracovisku v oblasti prilákania či udržania kvalitných pracovníkov. Desatina opýtaných rovno uviedla, že zamestnávateľ neprijal žiadne opatrenia. Najviac negatívnych odpovedí bolo zaznamenaných vo vekovej skupine 35 až 54 rokov, ukázal online prieskum, ktorý sa realizoval v apríli 2023 na reprezentatívnej vzorke 508 respondentov starších ako 18 rokov.

„Na druhej strane sa nájdu aj zamestnávatelia, ktorí prijali rôzne opatrenia na zlepšenie situácie. Na udržanie kvalitných zamestnancov boli ochotní zvýšiť finančné ohodnotenie,“ uviedla Tešla. Ako dodala, podľa prieskumu si takto prilepšilo približne 18 % z opýtaných. Z nich bolo viac mužov ako žien a najviac si prilepšili zamestnanci vo vekovej skupine 18 až 34 rokov.

Lepšie zamestnanecké benefity?

Lepšie zamestnanecké benefity pocítilo 13 % respondentov. Najväčšie zastúpenie je opäť medzi mladšou generáciou. Niektorí zamestnanci pociťujú zvýšenú spokojnosť s pracovným prostredím (9,1 %) alebo majú viac príležitostí pracovať v oblasti, ktorá ich zaujíma (8,6 %). Zhodne po 7 % respondentov uviedlo odpovede týkajúce sa zvýšenej pracovnej stability a viac možností pre získanie zručností a vzdelávania.

Účastníci prieskumu tiež dostali otázku, aký faktor by bol pre nich najdôležitejší v prípade, ak by si teraz hľadali nové zamestnanie. Takmer polovica z nich uviedla mzdu a finančné benefity. Na tomto faktore záleží viac ženám ako mužom, no zastúpenie v jednotlivých vekových skupinách je vyrovnané. Čo sa týka lokality, na mzde najviac záleží obyvateľom stredného Slovenska.

„Dobré finančné ohodnotenie nie je len prejavom uznania za vykonanú prácu, ale tiež dokáže motivovať zamestnancov k lepším výkonom. Napriek tomu sa zdá, že mnoho zamestnávateľov nie je ochotných poskytnúť svojim zamestnancov primeranú mzdu. Tento postoj môže viesť k odchodu kvalitných pracovníkov, čo môže mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na celú firmu,“ uviedla Tešla. Stabilita a istota zamestnania je pritom podľa výsledkov prieskumu dôležitá pre 22 % respondentov v prieskume. Najväčšie zastúpenie je vo vekovej skupine 55 a viac rokov.

Dôležitá flexibilita a dobrá pracovná atmosféra

V dnešnom dynamickom pracovnom prostredí je kľúčové, aby zamestnávatelia prejavili záujem o svojich zamestnancov a ponúkli im primerané finančné ohodnotenie. Okrem toho by mali venovať pozornosť aj pracovným benefitom. Z prieskumu vyplýva, že až 13 % ľudí by sa pri hľadaní novej práce riadilo faktorom rovnováhy medzi pracovným a osobným životom (work-life balance) a flexibilitou pracovného času. Najväčšie zastúpenie majú osoby s vysokoškolským vzdelaním. Tento benefit je čoraz dôležitejší aj pre príslušníkov generácie Z, ktorí vyhľadávajú prácu s vhodnými pracovnými podmienkami.

Pracovná atmosféra a tímový duch sú dôležité pre 11 % opýtaných a možnosti osobného a profesionálneho rozvoja by uvítalo 6,3 % respondentov.

„V konečnom dôsledku je nevyhnutné, aby si zamestnávatelia uvedomili, že kvalitní zamestnanci predstavujú skutočnú hodnotu pre ich podnikania. Preto by sa mali snažiť zlepšovať svoje pracovné podmienky, aby k sebe prilákali len tých najlepších,“ uzavrela manažérka komunikácie pracovného portálu Kariéra.sk Katarína Tešla.

Viac o téme: benefity, Kariéra.sk, Katarína Tešla, mzdy, platy, pracovná doba, pracovné miesta, pracovný trh, prieskum, ResSOLUTION Group, zamestnanci, zamestnanie

Súvisiace články

Aktuálne správy