Zdražovanie spôsobujú podľa Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík najmä ceny energií, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oponuje

Vysokú infláciu a zdražovanie spôsobujú podľa Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík (IVRA) najmä ceny energií. Inštitút kritizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Regulačný úrad oponuje. Inštitút IVRA upozornil, že viac ako marže obchodníkov spôsobujú zdražovanie vysoké ceny energií z dôvodu nekompetentnosti ÚRSO. „Minulý rok schvaľoval ÚRSO zvyšovania cien, aj keď ešte neprichádzalo k ich reálnemu zvyšovaniu. Menil opakovane svojvoľne referenčný rámec prvých šesť mesiacov, ktorý platil niekoľko rokov dozadu.

V súčasnosti, keď sú ceny komodít hlboko pod stropom v rámci elektriny a plynu, ÚRSO nerobí nič a ponecháva nadhodnotené ceny,“ povedal Martin Halás z IVRA. „Úrad už vo štvrtok (16. 3.) na zasadnutí energetickej komisie Národnej rady (NR) SR predstavil svoje návrhy odborných a systémových opatrení, ako už teraz pracovať na zabránení hroziacemu zdražovaniu energií v roku 2024, lebo sme v podstate tam, kde sme boli pred rokom, a o niektorých z nich informoval aj verejnosť,“ uviedol Radoslav Igaz, hovorca ÚRSO, v reakcii na IVRA.

ÚRSO podľa neho upraví stanovenie referenčného obdobia pre elektrinu na druhý a tretí kvartál roka. Igaz podčiarkol, že regulačný úrad priebežne monitoruje a vyhodnocuje vývoj na trhu dodávok elektriny a plynu pre regulovaných aj neregulovaných odberateľov. „Podobne ako pán poslanec Peter Kremský (OĽANO), predseda hospodárskeho výboru NR SR, eviduje úrad prejavy nedostatočnej flexibility cenových ponúk v nadväznosti na klesajúce trhové ceny energií,“ priblížil Igaz. 

ÚRSO si už podľa slov hovorcu vyžiadal podrobné údaje o nákladoch a cenách najväčších dodávateľov s kumulovaným podielom na trhu dodávky viac ako 90 %. „Na základe vyhodnotenia predložených údajov úrad rozhodne o ďalšom postupe,“ ubezpečil Igaz. Regulačný úrad podľa Igaza opakovane upozorňuje príslušné kompetentné orgány, že podmienky poskytovania kompenzácií na energie by nemali zohľadňovať maximálne regulované ceny za dodávku elektriny alebo plynu.

„Úrad totiž nemá kompetenciu prikazovať dodávateľom, kedy a ako majú nakupovať energie na veľkoobchodnom trhu,“ poznamenal Igaz. „Zároveň viaceré zmeny primárnej legislatívy umožnili novým skupinám odberateľov vstúpiť do regulovanej dodávky elektriny a plynu, napríklad ku koncu roka 2022. Úrad opakovane odporúča použitie ukazovateľa tzv. čistých nákladov pri kompenzačných schémach spravovaných Ministerstvom hospodárstva SR,“ doplnil Igaz.

ÚRSO podľa IVRA môže a mohol v rámci zákona o regulácii v sieťových odvetviach vydať nové cenové rozhodnutia pre regulované subjekty v prípade významných zmien cien komodít. „To úrad do dnešného dňa neurobil. Zároveň mohol ÚRSO upraviť ceny na základe tzv. mimoriadnej regulácie,“ upozornil Halás z IVRA. Igaz dodal, že regulačný úrad tiež navrhuje viacero úprav primárnej legislatívy s cieľom posilniť konkurenčné prostredie na trhu dodávky s elektrinou a dohľad nad dodávateľmi. „O ďalších krokoch v tejto oblasti budeme priebežne informovať,“ uzavrel hovorca ÚRSO.

Viac o téme: ceny, energie, IVRA, kritika, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO

Súvisiace články

Aktuálne správy