Európska únia vyplatila z modernizačného fondu 2,17 miliardy eur na energetické systémy

Deviatim členským štátom vyplatila Európska únia (EÚ) z modernizačného fondu 2,17 miliardy eur na pomoc pri modernizácii energetických systémov. Investície majú pomôcť krajinám EÚ pri plnení cieľov v oblasti klímy a energetiky do roku 2030. Vyplýva to zo stanoviska Európskej komisie (EK).

 Financie majú tiež pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov v energetike, priemysle, doprave a majú zvýšiť energetickú efektívnosť. Podpora z modernizačného fondu bola tento rok pre Slovensku vo výške 60 miliónov eur. Celkové investície z modernizačného fondu na rok 2023 dosiahli výšku 4,66 miliardy eur, pričom EÚ podporila 50 projektov.

„Tieto investície sú príkladom nášho záväzku bojovať proti zmene klímy a podporovať členské štáty na ich ceste ku klimatickej neutralite. Modernizačný fond je v tejto súvislosti veľmi dôležitým nástrojom,“ uviedol výkonný podpredseda pre Európsku zelenú dohodu, medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.

Modernizácia energetických sietí

Projekty sú zamerané na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, modernizáciu energetických sietí, energetickú efektívnosť a nahradenie výroby uhlia menej uhlíkovo náročnými palivami. Na Slovensku išlo o modernizáciu energetických sietí vrátane uskladňovania energie a zvýšenie energetickej účinnosti v krajine.

Plán obnovy
Foto: unsplash.com/Guillaume Périgois

Prostriedky získava modernizačný fond z aukcií emisných kvót v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami. Fond má cieľ podporovať desať krajín EÚ s nižšími príjmami pri ich prechode ku klimatickej neutralite. Prijímajúcimi krajinami sú Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko. V roku 2024 bude z modernizačného fondu poskytnutá finančná podpora aj Grécku, Portugalsku a Slovinsku.

Viac o téme: emisie , energetika , Európska komisia , Európska únia EÚ , financie , fond , modernizácia , systém

Súvisiace články

Aktuálne správy