Mesto Bratislava pripravuje žiadosť o trvalé užívanie karloveskej radiály

Mesto Bratislava pripravuje žiadosť o trvalé užívanie zmodernizovanej Dúbravsko-karloveskej električkovej radiály. Podať ju plánuje začiatkom tohto roka. Pre TASR to uviedol hovorca hlavného mesta Peter Bubla. Predčasné užívanie električkovej dráhy je vydané do 31. júla.

„Neevidujeme v tejto súvislosti žiadne komplikácie. Žiadosť aktuálne pripravujeme a plánujeme ju podať začiatkom tohto roka,“ skonštatoval Bubla.

Predmetnú žiadosť bude magistrát podávať na Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy. Ten vydal aj povolenie na predčasné užívanie električkovej dráhy v júni 2021. Platí do konca júla 2024. „Veríme, že získame povolenie užívania,“ poznamenal Bubla. Na otázku, čo v prípade, ak sa tak nestane, mesto neodpovedalo. Pôvodne chcel bratislavský magistrát požiadať o trvalé užívanie trate do konca roka 2023.

S kolaudačným konaním môže začať kraj až na návrh stavebníka, teda hlavného mesta. Pri kolaudácii bude postupovať v súlade so stavebným zákonom, zákonom o správnom konaní či zákonom o dráhach. Po miestnom zisťovaní a doložení všetkých potrebných dokladov vydá následne užívacie povolenie na stavbu. Zverejnené bude 15 dní, bude sa možné voči nemu odvolať. Ak odvolanie v zákonnej lehote podané nebude, užívacie povolenie nadobudne právoplatnosť.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Dokončili ju v roku 2020, električky začali do Dúbravky opäť premávať 26. októbra 2020. Rozsiahlu modernizáciu realizovalo vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála. Pracovalo sa na tri etapy. Obnovu zaplatili najmä z európskych peňazí.

Viac o téme: Bratislava , električka , električková trať , Karlova Ves , kolaudácia , rekonštrukcia , stavebný zákon

Súvisiace články

Aktuálne správy