Košice: Ak zhotoviteľ nestihne dokončiť Slaneckú cestu, mesto pristúpi k sankciám

Slanecká cesta nebude skolaudovaná do konca tohto roka. Pre TASR to potvrdilo mesto Košice s tým, že ak zhotoviteľ rekonštrukcie práce neukončí do 22. decembra a stavbu nebude možné financovať z eurofondov, škodu bude vymáhať.

Okresný úrad (OÚ) na základe žiadosti mesta predĺžil platnosť stavebného povolenia z konca tohto roka do decembra toho budúceho. „Termín sa posunul len pre to, aby sa stavba dala administratívne ukončiť a následne skolaudovať. Vo vydanom stavebnom povolení je podmienka, kde OÚ Košice rozhodol, že stavba musí byť ukončená do 31. decembra 2023. Keďže v súčasnosti vieme, že sa tak nestane, požiadali sme o predĺženie ani nie pre výstavbu, ale pre proces kolaudácie,“ uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.

Pripomenul, že pre zhotoviteľa naďalej platí termín ukončenia 22. december. Ak dovtedy práce nebudú ukončené, mesto na základe zmluvy s firmou pristúpi k sankčným mechanizmom, ako napríklad penále za každý deň omeškania.

„Ak pre nedokončenie diela v zmluvnom termíne nebude môcť mesto Košice prefinancovať svoje oprávnené výdavky z eurofondov, vznikne nám tým škoda, za ktorú bude zodpovedný zhotoviteľ. Túto škodu potom budeme od neho vymáhať,“ dodal.

Najbližší kontrolný deň je naplánovaný na 21. decembra. „Vtedy už bude definitívne jasné, čo je dokončené a aký bude ďalší postup pri prácach, ktoré sa nestihli dokončiť,“ doplnil Tokarčík.

Po rozkopávkach sa ukázali okolnosti, ktoré spôsobili predĺženie prác oproti pôvodnému termínu

Predĺženie prác oproti pôvodnému termínu podľa neho spôsobili nepredvídateľné okolnosti, ktoré sa ukázali po rozkopávkach. „Následné úpravy projektu a mnohé dodatočné práce, navyše, spôsobili niekoľkotýždňové zdržanie. Teraz sme, navyše, v situácii, že počasie nám oddialilo dokončenie niektorých vecí, ktoré už mali byť hotové,“ skonštatoval.

Práce na rekonštrukcii a modernizácii Slaneckej cesty v Košiciach, ktorá je najvyťaženejšou cestou druhej triedy v Košickom kraji, sa začali v októbri 2021. Prvé autá mali na vynovenom úseku jazdiť v auguste tohto roka. Pôvodná cena predstavovala okolo 11,87 milióna eur s DPH. Aktuálna suma, na základne dodatkov k zmluve o dielo, predstavuje viac ako 17,8 milióna eur s DPH.

Viac o téme: cesty , eurofondy , Košice , rekonštrukcie , rekonštrukcie ciest , sankcie

Súvisiace články

Aktuálne správy