Položili nás marginové obchody, hovorí riaditeľ Private Investors

Dušan Tejkal (28) je prokuristom a majoritným akcionárom Private Investors. Na stretnutí s novinármi v utorok popoludní pred odchodom na Komisiu pre cenné papiere novinárom vysvetlil, prečo z jeho pohľadu došlo k pádu firmy. "Hlavnou chybou, která se stala, je, že sa naši veľkí klienti dostali do situácie, že majú požičané viac peňazí, ako je aktuálna hodnota ich portfólia. Ich dlhy sme neboli schopní pokryť z vlastných zdrojov a ako záloha preto americkému obchodníkovi prepadli akcie ďalších našich klientov," povedal.

Proč došlo ke krachu? Obchodovali jste na vlastní účet?
Mohu prohlásit, že na vlastní účet jsme již několik let se zahraničními ani s českými cennými papíry neobchodovali. Nejsem teď schopen říci, k jakým všem porušením zákona došlo. Je ale zřejmé, že minimálně k nějakému porušení interních firemních pravidel a pravidel Komise pro cenné papíry došlo.

Jakých pravidel konkrétně?
Aby si klient byl schopen pořídit americký cenný papír, musí si uzavřít smlouvu s devizovým místem v ČR. Až nyní, po novele devizového zákona, si kdokoli může otevřít účet přímo u amerického obchodníka. Ze zákona do nedávna nešlo obchodovat přímo na klientský účet. U amerického obchodníka jsou všechny cenné papíry a hotovost drženy na jednom účtu na jméno Private Investors. Private Investors v rámci zákonné evidence jako devizové místo a obchodník s cennými papíry shromažďovali informace o tom, kolik cenných papírů a hotovosti pro kterého klienta bylo nakoupeno.

Standardním nástojem používaném na kapitálovém trhu je tzv. margin, půjčka na nákup cenných papírů. My jsme margin nabízely od začátku naší existence – 3 – 4 roky. Klienti ho po nás požadovali postupem doby čím dál častěji. Prostřednictvím takto konstruovaného úvěru jde pákovým efektem na rostoucím trhu zdvojnásobit zisky, na klesajícím ale stejně tak narostou ztráty. Úroky z ůvěru vycházejí z amerických úrokových sazeb, v současnosti se pohybují okolo 5 – 6 procent ročně, jsou relativně malé oproti potenciálním ziskům. Margin jsme považovali za standardní a bezpečnou službu.

Základní systémovou chybou, která umožnila vznik dnešní situace, bylo, že v rámci takto fungujícího systému nebylo u amerického obchodníka možné odlišit cenné papíry klientů s půjčkou a těch, kteří obchodovali bez margin. To znamená, že bez naší vůle a bez vůle klientů de facto všichni ručili za každého navzájem, byť podle českého práva byly cenné papíry u nás držené volné. Tímto systémem, pokud je mi známo, obchoduje většina českých bank a obchodníků s cennými papíry.

Musím konstatovat, že chyba byla umocněna na naší straně chybou některých našich spolupracovníků. Výše půjčky velkých klientů nebyla na propadajícím se trhu korigována směrem dolů.

Někteří významní klienti se dostali do situace, že jejich půjčka byla více než stoprocentní. My ještě analyzujeme, zda nedošlo i k jiným chybám, na tom právě chceme spolupracovat s Komisí pro cenné papíry. Chvíli to potrvá, protože společnost Private Investors realizovala denně tisíce transakcí. Je možné, že byly ještě další softwarové nebo lidské chyby, které vedly k tomu, že prostředky byly půjčeny ve větší výši.

Teoreticky je možné, že při padesáti procentním poklesu trhu by margin call vymazal celý účet. Úvěry sice neměli všichni klienti, kvůli 67 procentnímu poklesu thu Nasdaq mezi dubnem 2000 a dubnem 2001 byly ty ztráty opravdu velké.

Kdo vám na úvěry půjčoval?
Službu jsme zabezpečovali ve spolupráci s naším americkým brokerem A.B. Whatley. Smlouvy s americkým obchodníkem byly takové, že oproti hodnotě účtu nám americký broker půjčil dalších sto procent finančních prostředků jištěných hotovostí a cennými papíry ležícími na účtu.

Hodnota celkového účtu u amerického obchodníka se přiblížila té hodnotě, kterou on má nastavenou ve svých systémech. A.B. Whatley ten margin call udělali. Neudělali ho až v pátek 18. května, udělali ho dříve, byl postupný. Americký broker začal vyprodávat pozice našich klientů. Nerozlišoval, co je to za klienta. Z jejich pohledu to byl jeden účet.

Jak se dá korigovat úvěr?
Dá se korigovat tak, že klientovi vyprodáme jeho pozice a z těch prostředků splatí úvěr. Druhou možností je, že klient věří, že trh půjde nahoru a že pošle nové peníze. (vyrovnání pozic se nazívá margin call, pozn. red.)

Kdo přečerpání úvěru kontroloval?
Bohužel nebyly k dispozici automatizované kontoly. Důvod je prozaický – na tuzemském trhu neexistuje firma, která by nabízela komplexní použitelné řešení. Hodně jsme se museli spoléhat na dodělávání systému svépomocí.

Jaká byla celková hodnota účtu v USA?
Ještě než začaly být výkazy zkreslovány obrovskými ztrátami, pohybovala se celková hodnota účtu Private Investors u A.B.Whatley mezi patnácti až dvaceti miliony dolarů. To číslo ale hodně kolísalo. Přílivy a odlivy klientů se pohybovaly v řádech milionů dolarů.

Kolik peněz zůstalo na vašich účtech po realizaci zástav?
U amerického brokera jsou v hotovosti řádově miliony dolarů. Každopádně je to výrazně méně, než by tam být mělo. V pátek jsme jako poslední krok uzavřeli všechny pozice. Nebylo možné, aby se nechaly nespravovány, nebylo nám zřejmé kdy, kdo a jak rychle by byl někdo schopen převzít správu finančních prostředků.

Jaká bude celková ztráta?
Upřímě vám říkám, že v této chvíli mi není známá výše celkové ztráty. Komisi pro cenné papíry jsme jen sdělili, že ztráta se pohybuje ve stovkách milionů korun. Tento odhad máme, přesné číslo nemáme spočítáno, protože se to seběhlo tak rychle. Vyčíslení konečné ztráty je úkolem, na kterém chceme intenzivně spolupracovat s Komisí.

Jací klienti pád způsobili
Někteří velcí klienti u nás měly řádově miliony dolarů. Malý počet našich klientů, podle objemu vložených prostředků ale velká část, měla půjčky na margin, jejich půjčka byla více než stoprocentní.

Nešlo v USA zřídit alespoň dva účty – jeden pro klienty s úvěry a druhý bez?
Česká republika a Private Investors jsou pro americké instituce poměrně nevýznamnými klienty. Když jsme se snažili vyjednat lepší podmínky při uzavírání smluv, nikdy jsme ničeho nedosáhli. Ideální by bylo mít pro každého klienta jeden účet. Jejich zůstatky by ale u většiny klientů byly tak malé, že by je u A.B.Whatley ani neotevřeli.

Tím, že došlo k realizaci zástav, byl opravdu odebrán majetek i těm klientům, kteří na margin neobchodovali?
Ano.

Co jste udělali pro minimalizaci ztrát poté, co jste zjistili jejich rozsah?
Prodali jsme zbytky portfolií, směnili jsme je v hotovost, která se již nemění.

Samozřejmě jsme kontaktovali klienty kterých se předlužení týkalo, snažili jsme se s nimi dohodnout na zjednání nápravy. Problémem je, že jsme to zjistili pozdě, teprve v době kdy ztráta narostla do takových rozměrů, že nebylo možné to prodlužovat. Jako společnost jsme neměli dostatek hotovosti, abychom ztrátu kryli z vlastních zdrojů. Snažili jsme se sice prodat naši dceřinou společnost Online Investor, byli jsme v jednání s velkou zahraniční firmou, která chce vstoupit do oblasti elektronického obchodu na pražském trhu. Snažili jsme se, aby ztráta byla kompletně vyrovnána nebo alespoň výrazně zmenšena. Bohužel propad, situace kdy byl Nasdaq pod dvěma tisíci bodů, nám to neumožnil. Dostali jsme margin calls v enormních výších. Po analýze skutečnosti, když jsme zjistily rozsah ztrát klientů, jsme udělali ten krok, který jsme udělali.

Klienti měli přehled o své pozici?
Ano, jako klient přesně víte kolik jste vložil, za kolik máte nakoupeno a jaká je vaše ztráta.

Dozvěděl se klient o tom, že s jeho cennými papíry může za určitých podmínek disponovat někdo jiný? Že je může zahraniční broker prodat jako zástavu za úvěry jiných klientů?
Neumím odpovědět. Předpokládám, že ne, tak jako se to nedozvíte nikde. Do dnešního případu s tím nebyla zkušenost. Ta situace navíc bez chyby, že klienti měli nakoupeno za více, než nakoupeno mít měli, nemohla nastat. Do tohoto pondělí jsme nikdy s Komisí pro cenné papíry ani s klientem neměli žádný problém. Komise pro cenné papíry viděla všechny smlouvy, jak ty, co máme s klienty, tak způsob obchodů a jejich zabezpečení, smlouvu s A.B.Whatley. Nikoho nikdy nenapadlo, nejen v PI, ale ani v tomhle státě nenapadlo, že tato situace může nastat.

Co bude s klienty obchodujícími přes vás v RM-Systém

Súvisiace články

Aktuálne správy