Súťaž návrhov na informačný systém pre NDS vyhral Tempest

Pridajte názor  Zdroj:

1. 7. 2009 - Víťaz súťaže návrhov na komplexný informačný systém má právo na pridelenie zákazky v rokovacom konaní bez zverejnenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s. určila za víťaza verejnej súťaže na vypracovanie návrhu riešenia komplexného informačného systému (KIS) spoločnosť Tempest, a.s. Bratislava spomedzi troch uchádzačov. Na základe podmienok súťaže zákazka s maximálnou hodnotou 15 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty bude zadaná účastníkovi, ktorého návrh porota vybrala ako víťazný, a to postupom verejného obstarávania - rokovacím konaním bez zverejnenia. "Ak nedôjde k uzavretiu zmluvy s víťazným účastníkom, môže vyhlasovateľ rokovať s ďalším účastníkom podľa zoradeného poradia návrhov, a to až do uzatvorenia zmluvy," informovala NDS v Úradnom vestníku Európskej únie. Hodnota udelených odmien v súťaži návrhov dosiahla 400 eur bez dane.

Návrh riešenia KIS musel podľa vyhlasovateľa obsahovať všetky potrebné dodávky a služby pre spracovanie vykonávacej projektovej dokumentácie, vybudovanie, uvedenie do prevádzky a servisnú podporu KIS. NDS požadovala, aby súťažný návrh umožňoval použitie systému v 23 rôznych oblastiach. Jednou z nich je napríklad návrh poskytovania služieb systémovej integrácie.

NDS vznikla 1. februára 2005 na základe zákona o Národnej diaľničnej spoločnosti. Jej 100-percentným vlastníkom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Spoločnosť eviduje základné imanie 2,99 mld. €. K hlavným činnostiam spoločnosti patrí príprava, realizácia opráv a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest na základe vládou schváleného Plánu rozvoja diaľnic a ciest, ako aj ich správa, prevádzka, údržba a opravy.

Spoločnosť Tempest, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od 24. júna 1992, eviduje základné imanie 159,33 tis. eur. Poskytuje informačno-komunikačné riešenia a služby, v minulom roku zamestnávala 202 interných pracovníkov. Medzi najvýznamnejších klientov spoločnosti patria Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvo kultúry SR, Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko, Tatra banka, Ľudová banka, Stredoslovenská energetika, SPP a Slovnaft.