Cibulkove zoznamy sú pravé

Diskusia 1  Zdroj:

9. 5. 2002 - Rezolúcia Rady Európy z roku 1996 o opatreniach na odstránenie dedičstva bývalých komunistických totalitných systémov

Rezolúcia Rady Európy z roku 1996 o opatreniach na odstránenie dedičstva bývalých komunistických totalitných systémov

* Trestné činy spáchané počas komunistického totalitného režimu by mali byť stíhané a potrestané podľa štandardného trestného zákon. Ak trestný zákon ustanovuje premlčacie lehoty pre niektoré trestné činy, môže byť rozšírený.

* Je prípustné súdne konanie a potrestanie osoby za čin alebo konanie, ktoré v čase spáchania nepredstavovali trestný čin podľa vnútroštátneho práva, ale boli považované za trestné podľa všeobecných právnych zásad uznávaných civilizovanými národmi.

* Keď osoba konala tak, že zjavne porušila ľudské práva, jej odvolanie sa na to, že konala podľa rozkazov, nesníma ani zákonnosť, ani individuálne zavinenie.

BRATISLAVA – Cibulkov zoznam spolupracovníkov Štátnej bezpečnosti zverejnený na internete je prepisom originálnych registrov bývalej ŠtB. Osoby, ktoré sú v ňom evidované v jednotlivých kategóriách, teda s bývalou tajnou službou naozaj spolupracovali. V zozname však nie sú zaznamenané mená všetkých bývalých eštebákov.

Povedal to riaditeľ Oddelenia pre dokumentáciu zločinov komunizmu Marián Gula.

Jednotlivé osoby sú v Cibulkovom zozname rozdelené do kategórií dôverník, rezident, držiteľ konšpiračného bytu, tajný spolupracovník a agent. Gula upozornil, že kategória dôverník bola ešte koncom roku 1992 vyňatá z vtedy platného lustračného zákona. V Cibulkovom zozname, prístupnom na adrese www.cibulka.com, však zostala.

Prečo sú tajné?

Prístup k oficiálnym materiálom ŠtB podľa Gulu v súčasnosti na Slovensku prakticky neexistuje. Vo všetkých okolitých postkomunistických krajinách sú archívy bývalých tajných služieb sprístupnené, dokonca nás už predbehli krajiny ako Bulharsko a Juhoslávia. Dokumenty tajnej komunistickej polície nie sú sprístupnené už len v Rusku, na Ukrajine a na Slovensku.

V Česku sa môže každý občan pozrieť do všetkých materiálov, ktoré o ňom ŠtB viedla, u nás je ich sprístupňovanie na nulovom bode. Uložené sú v depozite Slovenskej informačnej služby, respektíve v archívoch ministerstva vnútra. SIS zväzky nearchivuje, sú súčasťou jej informačných fondov. Nahliadnuť do nich môžu výlučne súdy. V porovnaní s Českou republikou, kde spisy bývalej ŠtB predstavujú približne 60- až 80-tisíc zväzkov, Gula predpokladá, že na Slovensku je ich približne 30- až 40-tisíc.

„To, že sú materiály po ŠtB tajné, vytvára podmienky na ich zneužívanie,“ hovorí Gula. K materiálom SIS nemá prístup ani on sám. „Povedali nám, že sú prístupné len po rozhodnutí súdu,“ dodal. Pritom rezolúcia Rady Európy z roku 1996 hovorí, že každý občan má právo pozrieť si spisy, ktoré o ňom viedla ŠtB.

Posledným pokusom, ako to dosiahnuť aj u nás, sú dva návrhy zákonov, ktoré sú v legislatívnom procese. Jeden predložil Ján Langoš a druhý pripravuje ministerstvo spravodlivosti. Langošov návrh zákona o pamäti národa upravuje podmienky na sprístupnenie všetkých dokumentov ŠtB a jej predchodcov z čias fašizmu od roku 1939 do 1989, kým v návrhu ministerstva spravod...

Celý článok si môžete prečítať tu.