Novým cenovým orgánom na reguláciu cien nájmu bytov má byť MDV, chystá sa novela

Novým cenovým orgánom pre oblasť regulácie cien nájmu bytov by malo byť Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR. Vyplýva to z predbežnej informácie o pripravovanej novele zákona o cenách, ktorá bola zverejnená na legislatívno-právnom portáli Slov-lex. Pripomienkové konanie by sa malo začať v prvom polroku 2023.
Ministerstvo financií (MF) SR, ktoré materiál predložilo, konštatuje, že rezort dopravy a výstavby je ako gestor bytovej politiky najkompetentnejší rozhodovať o regulácii cien nájmu bytov vo verejnom sektore. „Novela je reakciou na opakované vyjadrenie potreby zmeny určovania regulovaných cien nájmu bytov Ministerstvom dopravy a výstavby SR v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2015, v Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020 a v koncepcii Bytová politika Slovenskej republiky do 2030,“ dodal rezort financií v predbežnej informácii.
Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, že jeho cieľom bude zabezpečiť na jednej strane dlhodobú finančnú udržateľnosť prevádzky a údržby nájomných bytov vo vlastníctve samosprávy, na ktorých obstaranie bola poskytnutá podpora štátu a plnia úlohu sociálneho bývania, a na strane druhej umožniť aj prispôsobenie výšky nájmu nájomcom, a to zohľadnením ich príjmovej situácie.
V súčasnosti cenu nájmu reguluje ministerstvo financií, a to prostredníctvom opatrenia o regulácii cien nájmov bytov. „Najpočetnejšiu skupinu spadajúcu pod túto reguláciu tvoria nájomné byty vo vlastníctve samosprávy (obce, poprípade VÚC), ktoré sa od roku 2000 obstarávajú prostredníctvom dotácie ministerstva dopravy a zvýhodneného úveru Štátneho fondu rozvoja bývania. Ide o viac ako 45.000 bytov na celom území Slovenska,“ priblížil pre TASR rezort dopravy.

Súvisiace články

Aktuálne správy