V bývalých Jegorových kasárňach má vyrásť päť bytoviek s takmer 200 bytmi

Diskusia 1  Zdroj: TASR

13. 1. 2022 - Päť bytových domov s takmer 200 bytmi plánuje postaviť v bývalých Jegorových kasárňach vo Zvolene spoločnosť Trend Develop.

Päť bytových domov s takmer 200 bytmi plánuje postaviť v bývalých Jegorových kasárňach vo Zvolene spoločnosť Trend Develop. Obytnú funkciu domov by mala dopĺňať verejná občianska vybavenosť. Investor predpokladá začiatok výstavby v 3. štvrťroku 2022 a ukončenie približne za 12 mesiacov.

V rámci súboru navrhujú aj 154 parkovacích miest v garážach a 124 parkovacích miest na povrchu. Celkové náklady na výstavbu odhaduje staviteľ na 10 miliónov eur.

Zvolen patrí k mestám, kde v uplynulých rokoch prebiehala intenzívna bytová výstavba. Súkromní investori tam napríklad postavili dva obytné domy Panoráma a Emporia so 72, respektíve 50 bytmi. Postavené sú tiež bytovky so 70 bytmi pod Pustým hradom. Nová bytovka s asi 80 bytmi bola v roku 2020 odovzdaná aj v časti Rákoš. Stavia sa tiež bytovka Hájik s 30 bytmi v časti Môťová a v centre mesta, neďaleko Zvolenskej Europy sa začala stavba bytoviek so 106 bytmi. V pláne je aj výstavba bytovky Green City v časti Bariny, kde by malo byť 135 bytov.

Ďalších viac ako 600 nájomných bytov, z ktorých podstatná časť sa postavila v uplynulom desaťročí prevažne prostredníctvom úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, má v správe mesto Zvolen. Stoja napríklad na sídlisku Zlatý Potok, v lokalite Balkán, a tiež na Rákoši. Ďalšie desiatky bytov vznikli rekonštrukciou starších objektov.