Rekonštrukcia vodnej nádrže Ružiná je pred dokončením

Rekonštrukcia vodnej nádrže Ružiná v Lučeneckom okrese je pred dokončením. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.
Ako dodal, v súčasnosti je prevod vody z vodnej nádrže Mýtna do Ružinej. Tým sa zníži hladina vodnej nádrže Mýtna, v rámci ktorej je potrebné opraviť ovládania uzáveru dnového výpustu. „Po ukončení prevodu vody z Mýtnej bude Ružiná napúšťaná len prirodzenými prítokmi, takže vzostup hladiny bude závisieť od hydrologických a klimatických podmienok,“ zdôraznil.
Po úplnom vypustení nádrže Ružiná boli práce v podzemí. „Pre opravu týchto objektov bolo nevyhnutné úplné vypustenie,“ spomenul hovorca. „Napustenie po maximálnu prevádzkovú hladinu sa predpokladá za 1,5 až dva roky. Využívanie vodnej stavby na rekreáciu si nevyžaduje maximálnu prevádzkovú hladinu,“ spresnil. V prípade, že by nádrž neopravovali, hrozilo by, že vodná stavba by nebola funkčná a prevádzkyschopná. Náklady na opravy v zmysle zmluvy o diele predstavujú sumu 2,608 milióna eur bez DPH.
Vodnú stavbu Ružiná vybudovali v období rokov 1969 až 1973, do trvalej prevádzky ju uviedli v roku 1974. Cieľom vodnej stavby s rozlohou 170 hektárov a celkovým objemom viac ako 15 miliónov kubických metrov je sploštenie povodňovej vlny a vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku. Postavili ju aj na akumuláciu vody na zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo či využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni. Vodná nádrž slúži aj na rekreáciu a rybárstvo.

Súvisiace články

Aktuálne správy