Sociálny výbor súhlasil s návrhom na úpravu zdaňovania príspevku na stravovanie

Diskusia 1  Zdroj: TASR

14. 9. 2021 - Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci súhlasil s návrhom koaličných poslancov na úpravu Zákonníka práce pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania.

Výbor Národnej rady (NR) SR pre sociálne veci súhlasil s návrhom koaličných poslancov na úpravu Zákonníka práce pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania. Na výbore ho predstavil jeden z predkladateľov, poslanec Marián Viskupič (SaS), oproti pôvodnému návrhu v novele však urobili niekoľko zmien.

Novela Zákonníka práce má predovšetkým odstrániť nerovnosť v zdaňovaní príspevku na stravovanie formou stravného lístka a formou peňažného príspevku.

Viskupič na výbore spomenul, že pôvodne v zákone plánovali zaviesť aj možnosť poskytovať stravný lístok alebo príspevok na stravovanie oneskorene, teda rovnako ako vyplácanie mzdy, až po vykonaní práce. Uľahčilo by to administratívu firiem. Od tohto kroku však poslanci upustili, pretože zaevidovali viacero výhrad.

Zaprotestovalo proti tomu aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, keď vládnemu kabinetu navrhovalo vyjadriť nesúhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu, avšak vláda nakoniec o tomto bode nerokovala. Rezort práce zdôraznil, že keby sa stravné poskytovalo pozadu, poprelo by to jeho účel zabezpečiť si jedlo v deň, keď zamestnancovi vzniká nárok. "Poznamenávame, že pri nízkopríjmových zamestnancoch (napríklad s minimálnou mzdou) by išlo o citeľný výpadok príjmu," podotkol rezort v neprerokovanom materiáli s tým, že takýto zamestnanec by nemal ani mzdu, keďže sa vypláca až po odpracovaní mesiaca a ani príspevok na stravu.

Novela mala tiež umožniť zamestnávateľom prispievať na stravovanie zamestnancov až do výšky 100 % sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní od piatich do 12 hodín bez toho, aby bol tento príspevok považovaný za daňovo neuznaný výdavok pre zamestnávateľa a aby bol zároveň zdanený daňou z príjmov zo závislej činnosti na strane zamestnancov. Aj voči tomuto dostali poslanci výhrady, preto pozmeňovacím návrhom zmenia bod tak, aby bol rozpočtovo neutrálny. "Nebude to teda do 100 %, ale po debatách s Ministerstvom financií (MF) SR 82 %," spresnil Viskupič.