Pri sporení pre dieťa je podstatná pravidelnosť a časový horizont

Pri sporení pre dieťa je podstatná pravidelnosť a časový horizont. Podľa právničky Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie Sylvie Ďatelinkovej je lepšie si nastaviť vkladovú sumu na sporenie v rozumnej miere a s prihliadnutím na rodinný rozpočet. Určite by to nemala byť suma, ktorú nebudú rodičia vedieť pravidelne na sporenie vkladať. Treba si uvedomiť, že aj z pravidelne odloženej minimálnej sumy môže po čase vzniknúť kvalitná finančná rezerva.
„Pri deťoch platí, že čím skôr začnete sporiť na ich budúcnosť, tým lepšie ich pripravíte nielen do života, ale aj na štúdium. Práve štúdium je jedným z hlavných dôvodov, prečo dieťaťu začať sporiť čo najskôr, keďže ide o investíciu, na ktorú je potrebné sa pripravovať dlhodobo. Najideálnejší čas na založenie sporenia pre deti je už po narodení dieťaťa,“ uviedla Ďatelinková.
Ako pokračovala Ďatelinková, v prvom rade je potrebné si ujasniť cieľ sporenia. To znamená, čo chce klient sporením dosiahnuť, od čoho sa potom bude odvíjať nielen suma, ktorú chce našetriť, ale aj časový horizont, teda po aký dlhý čas plánuje peniaze zhodnocovať a po akom čase si ich bude chcieť vybrať. Horizont, čiže obdobie, ako dlho plánuje investovať, môže byť individuálny a je potrebné si ho vopred premyslieť, keďže práve od neho závisí výber a nastavenie sporiaceho či investičného produktu.
Na trhu existuje množstvo rôznych sporiacich produktov, prostredníctvom ktorých možno sporiť deťom, napríklad sporiace programy a účty pre deti, sporenie do podielových fondov či stavebné sporenie. Produkty je možné ľubovoľne kombinovať, napríklad rozložiť si peňažné prostriedky do viacerých produktov podľa časového horizontu, dlhodobého a krátkodobého.
„Na výber sporenia je vhodné si ponechať dostatočný čas, aby ste vedeli jednotlivé ponuky sporiacich produktov dôkladne porovnať. Zamerajte sa najmä na výšku úroku, ktorá pri výbere sporiaceho produktu zohráva najdôležitejšiu úlohu. Je potrebné porovnávať nielen číselné vyjadrenie úroku, to znamená percentuálnu sadzbu, ale aj to, za aké časové obdobie úrok banka pripíše. Potom odporúčam porovnať poplatky a výpovednú lehotu,“ povedala Ďatelinková.
Okrem finančného zabezpečenia dieťaťa je sporenie na jeho budúcnosť dobrým príkladom, ako u neho vybudovať základy finančnej gramotnosti. Ak dieťa vidí, že sa v rodine hovorí o peniazoch a plánujú sa výdavky, je to základ prevencie, ako predchádzať budúcim finančným problémom u detí. „Tu je nesmierne dôležitá úloha rodiča, ktorý môže na príklade dieťaťu vysvetliť, že ak si odloží peniaze, ktoré dostane darom pri nejakej príležitosti, za určitý čas si môže nasporiť na finančne nákladnejšiu vec, po ktorej túži,“ dodala Ďatelinková.

Súvisiace články

Aktuálne správy