Počet insolvencií v európskych ekonomikách napriek pandémii klesol

Pridajte názor  Zdroj:

3. 4. 2021 - Kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 predznamenala nárast počtu bankrotov v celej eurozóne. Hoci je skutočný dopad koronakrízy stále neistý, počet insolvencií za rok 2020 ale paradoxne klesol vo všetkých hlavných európskych ekonomikách.

Kríza spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 predznamenala nárast počtu bankrotov v celej eurozóne. Hoci je skutočný dopad koronakrízy stále neistý, počet insolvencií za rok 2020 ale paradoxne klesol vo všetkých hlavných európskych ekonomikách. Upozornila na to nadnárodná poisťovacia spoločnosť Coface.

"Podľa prieskumu spoločnosti Coface rozdiel medzi očakávaným zhoršením finančného zdravia spoločností a počtom insolvencií naznačuje, že je tu vysoký počet 'skrytých' insolvencií, ktoré boli skôr odložené, ako by sa im malo zabrániť. Existuje tak veľký počet spoločností v eurozóne, ktorých neúspech je len otázkou času,“ skonštatoval generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný.

Nejasný je podľa Čarného napríklad osud až 22.000 francúzskych firiem, ktoré je možno považovať za "skryté prípady platobnej neschopnosti". Tá sa postupne začne prejavovať už v najbližších týždňoch a trend bude pokračovať až do roku 2022. "Počet takýchto skrytých prípadov insolvencií firiem odhaduje Coface v stavebníctve až 8600, v maloobchode 1800, v priemysle 1500, v službách 1200 a 800 v sektore dopravy," spresnil Čarný.

Coface odhaduje, že počet skrytých platobných neschopností v Nemecku je 3950. Je to však až o 21 % menej ako v roku 2019. Na začiatku pandémie pritom poisťovacia spoločnosť očakávala, že insolvencie sa v roku 2020 zvýšia o deväť percent, nakoniec však poklesli o 15 %. Tento výsledok je čiastočne spôsobený tým, že nemecká vláda dočasne uvalila moratórium na konkurzné konanie, aby sa prejavili stimulačné opatrenia. Nárast v počte insolvencií firiem oproti roku 2019 však v Nemecku zaznamenal kovopriemysel a automobilový sektor, a to napriek tomu, že boli v recesii už pred pandémiou.

Krátenie pracovného času, ku ktorému pristupujú mnohé firmy v čase pandémie, sa osvedčilo v Španielsku. Opatrenia však nedokázali zabrániť prudkému zvýšeniu insolvencií v sektore cestovného ruchu, medziročne až o 90 %, ku ktorým došlo najmä v druhej polovici roka 2020. Celkovo dosahuje počet prípadov španielskej skrytej platobnej neschopnosti približne 1600 firiem. V Taliansku by sa mala podľa Coface miera platobnej neschopnosti zvýšiť o sedem percent a počet skrytých insolvencií spoločnosť odhaduje na 4100.

Nie všetky "skryté" bankroty sa pritom prejavia už tento rok. "Rozhodujúca bude kontinuita insolvenčných moratórií, opatrení pomoci firmám aj podpora zo strany bánk," podotýka Čarný. Proces "dobehnutia" prípadov platobnej neschopnosti už v tomto a ďalších rokoch bude priamo úmerný miere ukončenia reštriktívnych opatrení.