JAVYS vlani z elektrární V1 a A1 zhodnotila viac ako 5000 ton druhotných surovín

Pridajte názor  Zdroj:

3. 3. 2021 - Viac ako 5000 ton železa, oceli, medi či hliníka sa vlani podarilo vyseparovať a zhodnotiť Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) z likvidovaných jadrových elektrární (JE) A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Viac ako 5000 ton železa, oceli, medi či hliníka sa vlani podarilo vyseparovať a zhodnotiť Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) z likvidovaných jadrových elektrární (JE) A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach. Finančné prostriedky, ktoré spoločnosť vytriedením získava, investuje do procesu vyraďovania jadrových zariadení, uviedla v stredu JAVYS.

Z celkového objemu 5164 ton tvorila najväčší objem druhotných surovín výstuž betónových konštrukcií, a to až 3234 ton. Druhou surovinou s najväčším objemom, ktorá putovala do recyklačného procesu, bol železný šrot v objeme 1544 ton.

"Zhodnocovanie čo najväčšieho množstva materiálov, minimalizácia tvorby odpadov a ochrana životného prostredia patria medzi hlavné ciele spoločnosti JAVYS, a. s.," uviedla hovorkyňa spoločnosti Miriam Žiaková. Separáciou a predajom druhotných surovín JAVYS šetrí finančné prostriedky štátneho rozpočtu a v prípade vyraďovania JE V1 prostriedky Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR).