Vidíme čo robíš: Toto môže byť najviac sledovaný ukazovateľ postpandemickej ekonomiky

Diskusia 6  
Vidíme čo robíš: Toto môže byť najviac sledovaný ukazovateľ postpandemickej ekonomiky
Zdroj: MarketWatch
Foto:SITA/AP


28. 10. 2020 - Zoznam vecí, ktoré po pandémii koronavírusu už nikdy nebudú rovnaké, sa rozširuje. Patria doň aj ekonomické údaje.

Bezprecedentné náhle zastavenie globálnej ekonomiky v prvom štvrťroku spôsobilo, že tvorcovia hospodárskej politiky, firmy a investori, prakticky oslepli. Tradičné ekonomické údaje nedokázali ponúknuť krátkodobý pohľad na to, čo sa deje v praxi. A tak sa upriamila pozornosť na už aj tak rýchlo sa rozvíjajúci svet „alternatívnych údajov“. Jedna kategória, známa ako údaje o mobilite, najmä anonymizované informácie o premávke zozbierané z miliónov mobilných telefónov, ako aj ďalšie širšie údaje o individuálnych činnostiach, sa dostávajú do hlavného prúdu. A zdá sa, že už majú svoje miesto medzi najviac sledovanými postpandemickými ekonomickými ukazovateľmi.

„Je zrejmé, že ak sa rast ekonomiky prepadne z 1,3 na 1,2 %, nemusíte to byť vidieť v údajoch o mobilite. Ale ak sa posunie z + 2 % na mínus 30 % , to už je niečo iné,“ uviedol Jens Nordvig, zakladateľ spoločnosti Exante Data, firmy na výskum ekonomiky zameranej na údaje. „Uprostred krízy bolo neuveriteľne užitočné sledovať pulz v reálnom čase pre jednotlivé krajiny, jednotlivé štáty."

Exante Data využíva údaje týkajúce sa mobility z rôznych zdrojov, vrátane čínskej spoločnosti Baidu pre vytváranie sociálnych sietí, aby získala prehľad o dopade pandémie na čínsku ekonomiku, ktorá sa stala obeťou vírusu. Údaje z firmy boli použité v široko citovanej štúdii Imperial College London, ktorá testovala, ako snahy o znovuotvorenie ovplyvnili rýchlosť prenosu vírusu

„Aj investori mali dôvod sledovať šírenie vírusu, preto boli údaje o mobilite ťažko prekonateľné,“ uviedol Nordvig. „Aký druh ekonomických údajov by ste použili na analýzu toho, ako sa vírus prenáša? Neexistujú žiadne ekonomické údaje, ktoré by boli na to zvlášť vhodné, ale dáta z mobilných telefónov sú jednoducho fantastické, údaje o mobilite sú doslova šité na mieru pre analýzu vírusu,“ uviedol.

Ak sú údaje o mobilite starostlivo analyzované a použité spolu s inými zdrojmi údajov, sú mimoriadne vhodné na meranie aktivity, keď sú zavedené alebo uvoľnené nové obmedzenia, ale aj pri udalostiach ako sú demonštrácie a občianske nepokoje.

Vidíme čo robíš: Toto môže byť najviac sledovaný ukazovateľ postpandemickej ekonomiky

Karel Mertens je senior poradca v oblasti hospodárskej politiky vo Federálnej rezervnej banke v Dallase. „Všetky obvyklé modely a ekonomické štatistiky, na ktoré by sme sa pozreli, boli v podstate takmer úplne zbytočné, pretože sú príliš oneskorené," uviedol v rozhovore pre MarketWatch.

V rámci širšieho úsilia o pochopenie toho, čo sa deje v teréne, sa ekonómovia obrátili na údaje poskytnuté spoločnosťou SafeGraph, spoločnosťou, ktorá sleduje údaje o premávke, ktoré získava z aplikácií pre mobilné telefóny. Tieto údaje boli následne použité na formulovanie populárneho indexu mobility z dielne dallaského Fedu, ktorý meria odchýlku od bežných vzorov mobility v dôsledku pandémie. Tvorcovia politiky poukazovali na vysokofrekvenčné ukazovatele, vrátane údajov o transakciách kreditnými a debetnými kartami, a ukazovatele mobility založené na sledovaní polohy mobilných telefónov, ktoré naznačujú, že rast spotrebiteľských výdavkov sa spomalil v reakcii na ďalšie šírenie vírusu. „Monitorujeme pomerne veľa toho, čo si myslíme, že patrí do kategórie neštandardných vysokofrekvenčných údajov. Stalo sa to veľmi dôležitou súčasťou našej práce,“ uviedol predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell na svojej tlačovej konferencii 29. júla.

Údaje o mobilite v polovici apríla pomohli určiť minimálnu mieru ekonomickej aktivity, pretože výpovedná hodnota tradičných údajov sa naďalej zhoršovala.

Nedávna druhá vlna infekcie COVID-19, ktorá viedla k obnoveným obmedzeniam pohybu v niekoľkých európskych krajinách, bola viditeľná v európskych ukazovateľoch mobility, ktoré sa najskôr prejavili v Španielsku, uviedol Nordvig. A v tejto fáze cyklu sú politické obmedzenia viac lokalizované, čo znamená, že je nevyhnutné zamerať sa na mobilitu na miestnej úrovni, dodáva Nordvig s tým, že alternatívne údaje sú na túto úlohu vhodnejšie ako oficiálne hospodárske štatistiky, ktoré majú zväčša národný rozsah.

Vidíme čo robíš: Toto môže byť najviac sledovaný ukazovateľ postpandemickej ekonomiky

Poskytovatelia údajov o mobilite bezplatne sprístupnili svoje prvotné údaje akademickým pracovníkom, zdravotníckym pracovníkom a ďalším osobám vo verejnej sfére. Informácie však značne vyhľadávajú aj zaisťovacie fondy, investori a firmy, ktoré sú ochotné za ne zaplatiť. O tento druh údajov prejavili výrazný záujem aj investori všetkých druhov, vrátane hedžových fondov. Ekonómovia a analytici tvrdia, že práve údaje o osobnej mobilite založené na mobilných telefónoch informujú pozorovateľov o tom, či jednotlivci navštevujú obchody, vracajú sa na svoje pracovné miesta a dodržiavajú sociálne odstupy.

Nejde však o zázračný univerzálny nástroj, údaje o mobilite, rovnako ako akýkoľvek iný alternatívny zdroj údajov, funguje najlepšie v spojení s inými súbormi údajov a na oddelenie signálu od šumu môže byť potrebné veľké čistenie.

Jedným z obmedzení je, že ekonómovia nemajú predstavu o tom, ako by údaje o mobilite fungovali v „normálnejšej“ recesii, na rozdiel od pandémie, kedy veľká časť stále aktívnej pracovnej sily pracuje z domu. Zatiaľ čo údaje poskytujú pohľad na širšiu makroekonomickú činnosť, poskytovatelia tvrdia, že aj firmy sa na ich základe počas pandémie rozhodujú. Maloobchodníci sa zameriavajú na vytipovanie najlepšieho predajného miesta pre spotrebiteľov pri obmedzeniach pohybu. Aj pri rozhodnutiach o zatvorení obchodov sa čoraz viac spoliehajú na tvrdé údaje.

Vidíme čo robíš: Toto môže byť najviac sledovaný ukazovateľ postpandemickej ekonomiky

Zatiaľ čo platby kartou v reálnom čase sú tiež populárnym alternatívnym zdrojom údajov, údaje o mobilite môžu poskytnúť o čosi viac. Údaje z karty ukazujú iba to, že človek vošiel do obchodu alebo reštaurácie a niečo si kúpil. Údaje o mobilite však umožňujú získať informácie o tom, koľko ľudí navštívilo obchod, obchodné centrum alebo iné miesto a určiť, koľko návštevníkov si niečo skutočne kúpi. Poskytuje tiež náhľad na to, či spotrebiteľ navštívil obchod za konkrétnym účelom, či má konkrétny cieľ, alebo ide len o „pohodlnosť“. Pri dodržiavaní sociálneho odstupu je to dôležitý rozdiel.

Nielen maloobchod, ale aj realitné spoločnosti využívajú dáta na pochopenie toho, ako sa jednotlivé štvrte zotavujú. Stanovenie výšky nájomného, či ceny predaja sa počas pandémie značne skomplikovalo, ale na základe údajov mobility a susedskej aktivity sa ponúka nová metrika na pochopenie toho, aká by mala byť úroveň nájmu v danej oblasti.

Rovnako aj  úradníci v zdravotníctve na sledovanie dodržiavania výluk a ďalších obmedzení. Ako uvádza MarketWatch, vedci z Kalifornskej univerzity v Davise použili údaje o mobilite od spoločností SafeGraph, PlaceIQ a Google Mobility od januára 2020 do apríla 2020 na meranie toho, či sa zmenil počet ľudí, ktorí vycestovali mimo svojho domova počas pandémie, na základe ich príjmu. Pred pandémiou tí najbohatší patrili k najviac mobilným, čo sa zmenilo po tom, čo sa začali platiť obmedzenia. Najbohatší zostali doma, keď sa zatvorili firmy a najchudobnejší cestovali najviac.

Budú údaje o mobilite čoraz podstatnejšie? „Myslím si, že to bude súčasť bežného súboru nástrojov aj keď skončí táto kríza. Keď sa jedného dňa veci stabilizujú, už možno nebudeme údaje aktualizovať každý deň, ako to robíme teraz. Ale určite si nemyslím, že tieto údaje prestaneme sledovať,“ uzavrela Aneta Markowska, hlavná finančná ekonómka finančnej skupiny Jefferies.