Akciový trh už nemožno považovať za ekonomický indikátor

Diskusia 1  
Akciový trh už nemožno považovať za ekonomický indikátor
Zdroj: marketwatch
Foto: SITA/AP;


22. 10. 2020 - Výkonnosť akciového trhu nám už nič nehovorí o skutočnom stave ekonomiky. A nemôže za to Covid-19, postupne sa od seba tieto dve veci vzďaľujú už niekoľko desaťročí.

Debaty o odtrhnutí sa akciového trhu od ekonomiky sú v súčasnosti značne spolitizované. Na jednej strane mnohí považovali za obscénne, aby trhový index S&P 500 mohol v dôsledku rekordnej nezamestnanosti dosiahnuť nové historické maximá. Tvrdia, že posilnenie indexu Dow Jones už nehovorí nič o ekonomike, ale o tom, ako súčasný politický systém odmeňuje vyššie vrstvy.

Na strane druhej mnoho hlasov tvrdí, že keďže úroveň akciového trhu, je teoreticky funkciou očakávaného budúceho rastu výnosov spoločností, nie je nič zvláštne ani prekvapujúce na tom, že sa odpojil od súčasného diania. Tí, ktorí sa nachádzajú v tomto tábore, preto oslavujú každý rast akciových trhov ako dôkaz toho, že hospodárska politika prezidenta Trumpa funguje.

Teraz ale do týchto debát prispeli svojou akademickou štúdiou vedci René Stulz, profesor bankovníctva a menovej ekonómie na Ohio State University, a Frederik Schlingemann, profesor financií na Pittsburghskej univerzite. Ani podľa nich už akciový trh nie je prepojený s ekonomickým dianím, avšak neobviňujú z tejto rastúcej priepasti pandémiu COVID-19. Profesori poukazujú na to, že trend k väčšiemu odpojeniu sa datuje najmenej päť desaťročí.

Profesori na túto debatu reagujú tvrdením, že sa to nedá vyriešiť teoreticky. „Nakoľko akciový trh odráža ekonomiku, je empirická otázka.“ Vo svojej práci sa zamerali na niekoľko metrík, ale asi je najjednoduchšie na pochopenie je meranie podielu verejne obchodovateľných spoločností na celkovej zamestnanosti. Na začiatku zberu údajov, čo bolo začiatkom 70-tych rokov, bolo 41,4 % nepoľnohospodárskych pracovníkov v súkromnom sektore zamestnaných verejne obchodovateľnými spoločnosťami. V roku 2019 táto miera klesla na 29,0 %.

Za zmienku určite stojí, že na začiatku 70-tych rokov, niečo menej ako polovica amerických pracovných miest mimo poľnohospodárstva v súkromnom sektore pochádzala z verejne obchodovaných spoločností a že tento podiel sa odvtedy znížil iba mierne. Odpojenie akciového trhu od ekonomiky teda nie je úplne novým fenoménom. Tento záver bol podporený tým, čo profesori zistili pri hlbšom skúmaní zozbieraných údajov. Dlhodobý trend smerom k väčšiemu odpojeniu nie je lineárny. V skutočnosti zistili, že súčasné odpojenie nie je ani najväčšie, aké USA zažili za posledných 50 rokov.

 „Miera nereprezentatívnosti zamestnanosti“, je pojem, ktorý vytvorili profesori, na popísanie toho, do akej miery sa líši trhová kapitalizácia spoločnosti ako podiel na celkovom trhu, od jej podielu na celkovej zamestnanosti. Tento údaj by bol nízky, ak by verejne obchodovaná spoločnosť, ktorá zamestnávala najviac ľudí, mala tiež najväčšiu trhovú kapitalizáciu. Vyššie hodnoty by preto naznačovali väčšiu „nereprezentatívnosť“ - inými slovami väčšie odpojenie.

 

Akciový trh už nemožno považovať za ekonomický indikátor


Všimnite si, že hoci súčasná miera je vyššia ako v 70-tych rokoch, nie je však natoľko vysoká ako v čase vrcholu internetovej bubliny.

Podľa profesorov zohrávajú rolu tak krátkodobé, ako aj dlhodobé faktory. Krátkodobým faktorom je ocenenie trhu: odpojenie akciového trhu od ekonomiky sa zvyšuje s tým, ako sa oceňovanie stupňuje. Toto je hrozivé zistenie, pretože miera nereprezentatívnosti v zamestnaní je dnes vyššia ako kedykoľvek predtým, s výnimkou vrcholu internetovej bubliny.

Dlhodobým faktorom je podľa profesorov posun od výroby smerom k high-tech ekonomike. Všeobecne platí, že spoločnosti pôsobiace v oblasti špičkových technológií zamestnávajú menej ľudí ako výrobcovia. Spoločnosť, ktorá je v súčasnosti na vrchole rebríčka z pohľadu trhového ocenenia, Apple, má podľa FactSet 137 000 zamestnancov. Naopak, keď bola spoločnosť General Motors pred piatimi desaťročiami na čele tohto istého rebríčka, zamestnávala viac ako 600 000 ľudí.

Sila, či výkonnosť akciového trhu nám hovorí o skutočnom stave ekonomiky menej než kedykoľvek predtým za posledných päť desaťročí. A to nie je politické presvedčenie, ale konštatovanie skutočnosti.