ÚRSO začal konanie o znížení ceny zemného plynu pre domácnosti a malé podniky

Pridajte názor  Zdroj:

16. 9. 2020 - Ceny zemného plynu pre domácnosti a malé podniky by mali od začiatku budúceho roka klesnúť bez toho, aby to navrhli distribučné spoločnosti. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) začal cenové konanie voči všetkým dodávateľom plynu na základe vývoja cien na medzinárodnom trhu. Účinnosť znížených cien bude plošne uplatnená od 1. januára budúceho roka, uviedol v pondelok ÚRSO.

Ceny plynu na v Európe sú dlhodobo nízke pre relatívne miernu uplynulú zimu, plné zásobníky, ale aj pre rastúce dodávky skvapalneného zemného plynu z USA. "Úrad preto začal z vlastného podnetu cenové konanie voči všetkým dodávateľom plynu vo veci zníženia ceny zemného plynu pre domácnosti a malé podniky. Celkovo ide o 42 regulovaných subjektov," povedal šéf ÚRSO Andrej Juris.
Časový harmonogram cenových konaní zohľadňuje legislatívne termíny a časové riziká vyplývajúce z možných obmedzení v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. O výsledku cenových konaní a o konkrétnych zmenách v cenách za dodávku zemného plynu bude regulačný úrad informovať po ich skončení.