Výsledková sezóna: Tradičné bankové služby boli menej ziskové, pomohlo obchodovanie na trhoch

Diskusia 1  
Výsledková sezóna: Tradičné bankové služby boli menej ziskové, pomohlo obchodovanie na trhoch
Zdroj: HOR
Foto: SITA/AP


19. 7. 2020 - Veľké investičné fondy a banky sa pripravujú na výpadky v splácaní úverov a záväzkov. Zatiaľ však ešte dokážu veľmi dobre zarábať na poplatkoch za služby spojené s obchodovaním na burze.

Ako sa peniaze poskytnuté vládou USA pre jednotlivé domácnosti preliali do investícií do cenných papierov, prinieslo to rekordné príjmy bankám, ktoré poskytujú brokerské služby. Príkladom môže byť banka Goldman Sachs, ktorej výsledky za druhý štvrťrok 2020 pozitívne prekvapili analytikov. Ako uvádza portál cnbc.com, štvrťročné výnosy Goldman Sachs dosiahli v druhom kvartáli 13,3 miliardy dolárov. Je to o 41 % viac ako v druhom štvrťroku 2019. Zároveň je to asi o 3,5 miliardy viac, ako odhadovali analytici a investori. Zo šestice veľkých bánk má Goldman Sachs najväčší podiel svojich príjmov z obchodovania na Wall Street a z investičného bankovníctva. Dnes sa to môže javiť ako veľká výhoda, najmä preto, že Goldmani neboli nútení tvoriť toľko opravných položiek na nesplácané úvery.

Výsledková sezóna: Tradičné bankové služby boli menej ziskové, pomohlo obchodovanie na trhoch

Veľmi podobný úspech zaznamenala aj najväčšia americká banka (čo sa týka bilančnej sumy) J.P. Morgan Chase. Celkové príjmy JP Morgan za druhý kvartál prekonali podobne ako u Goldman Sachs  zhruba o 3 miliardy očakávania trhu a dosiahli výšku 33 miliárd dolárov. Tento dobrý výsledok bol tvorený vyššími príjmami z obchodovania s dlhopismi. Tieto vzrástli v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2019 až o 79 %. Intenzívnejšiemu obchodovaniu s dlhopismi v tejto sezóne zrejme pomohla aj iniciatíva FED-u zameraná na nákup dlhopisov investičnej kvality.

Podobne aj služby v oblasti investičného bankovníctva boli do veľkej miery poháňané snahou firiem zabezpečiť si cez emisie dlhopisov likviditu potrebnú na preklenutie výpadku príjmov počas núteného obdobia izolácie a karantény. JP Morgan Chase však pôsobí aj v retailovom bankovníctve a poskytovaní úverov. Tam sa situácia už nevyvíjala až tak pozitívne a retailová divízia vykázala stratu okolo 176 miliónov dolárov. Tá bola do veľkej miery spôsobená nízkym úrokovým prostredím a tvorbou rezerv na možné výpadky úverov. JP Morgan vytvorila takéto oprávky v hodnote  takmer 11 miliárd dolárov, ako píše nytimes.com. Predstavitelia banky očakávajú, že tretí a štvrtý štvrťrok 2020 môžu priniesť ťažkosti v schopnosti firiem a domácností splácať svoje úvery. Výpadok tržieb a rastúce čísla nezamestnanosti môžu ku koncu roka predstavovať hrozbu nesplácaných pôžičiek, voči čomu sa už dnes snaží manažment brániť.

Výsledková sezóna: Tradičné bankové služby boli menej ziskové, pomohlo obchodovanie na trhoch

Do tretice sa pozrieme na Ctitigroup, ktorej výsledky tiež prekonali očakávania trhu. Jej celkové príjmy za druhý štvrťrok dosiahli 19,7 miliardy dolárov, čo je o 600 miliónov viac, ako predpovedal trh. Príjmy Citigroup tak o 5 % prekonali príjmy z rovnakého obdobia 2019. Pozoruhodnejší je však nárast príjmov z obchodovania s dlhopismi, ktoré vzrástli o 68 % na medziročnej báze. Na druhej strane však divízia spotrebného financovania vykázala o 10 % nižšie príjmy ako pred rokom. Citigroup zvýšila svoje rezervy na straty z úverov o 5,6 miliardy a celkovo má tak k dnešku potenciálne pokrytých viac ako 3,8 % z existujúcich úverov.

Výsledková sezóna: Tradičné bankové služby boli menej ziskové, pomohlo obchodovanie na trhoch

Veľké banky ako JP Morgan, Citigroup, či Wells Fargo spoločne do rezerv na potenciálne straty z úverov „napumpovali“ celkovo 25 miliárd dolárov. Jednohlasne sa ich predstavitelia vyjadrili, že vládny program finančnej pomoci pre domácnosti zatiaľ vykryl nárast nezamestnanosti a prepad dopytu zo strany spotrebiteľov. Nasledujúce štvrťroky však môžu vyzerať výrazne odlišne. Blížia sa prezidentské voľby, trhy očakávajú pokračovanie obchodnej vojny medzi USA, Čínou, Európou a zvyškom sveta. Podobne aj stále cirkulujúci vírus covid-19 môže ekonomický rozvoj zmrazovať vo vlnách počas zvyšku roka 2020.

Najväčší asset manažér na svete skupina Black Rock predpovedá podľa cnbc.com pre zvyšok roka mierne zvýšené riziko v segmente akcií amerického trhu. Lepšie vyhliadky majú podľa Black Rock akcie európskych firiem, najmä pre koordinovanú pomoc zo strany EÚ a jednotlivých vlád. Investori by mali podľa ich názoru venovať pozornosť aj pokračujúcemu trendu k deglobalizácii, ktorý bude ovplyvňovať firmy smerom k lokálnej výrobe a menším objemom svetového obchodu. Podľa ich polročnej predpovede by Black Rock investorom odporúčal zvýšiť objem kvalitných cenných papierov, najmä európskych a japonských firiem vo svojom portfóliu.

Najbližšie roky „pokoronového“ vývoja budú zrejme poznačené štyrmi faktormi: za prvé pokračujúcim napätím medzi USA a Čínou. Štáty sveta si budú musieť vybrať na koho stranu sa priklonia. Za druhé sa pandémia postará o lokálnejšie spôsoby výroby strategických tovarov a spomalí globalizáciu ekonomiky. Tretím faktorom sú vládne intervencia programy pomoci pre firmy postihnuté pandémiou. Mnohé tieto pomoci prichádzajú s nadväzujúcimi podmienkami pre prijímateľov. Vlády sa stávajú akcionármi firiem, zakazujú firmám nákupy vlastných akcií, zakazujú výplatu dividend či inak obmedzujú rozhodovanie manažmentu a akcionárov. Štvrté kritérium sa týka skôr USA, kde Black Rock tuší, že polarizácia táborov Trumpových podporovateľov a odporcov bude výraznejšia a môže zasiahnuť ekonomiku počas zvyšných mesiacov rokov 2020 až 2022 .