Príchod druhej vlny poškodí ekonomikám. Týždeň vo svete

Diskusia 4  
Príchod druhej vlny poškodí ekonomikám. Týždeň vo svete
Zdroj: across
Foto: shutterstock


4. 7. 2020 - Európa nestihla opraviť škody po prvej vlne pandémie a vynárajú sa nové obavy. Na začiatku sme sa báli, aby sa nákaza z Talianska nerozšírila do zvyšku Európy. Dnes sa bojíme, aby sa nákaza zo zvyšku sveta do Európy opäť neimportovala...

Trh práce v USA sa opravuje, nie však pre každého
Vo štvrtok boli zverejnené výsledky z amerického trhu práce. Dáta potešili trhy, miera nezamestnanosti poklesla z 13,3 % na 11,1 %. Očakával sa pokles len na 12,4 %. V ekonomike USA pribudlo takmer 5 mil. nových pracovných miest, pričom sa očakával rast len o 3 mil. Na druhej strane, ide prevažne o kvalifikovanú pracovnú silu. Dávky o podporu poberá naďalej viac ako 19 mil. Američanov, ktorí boli prepustení po vypuknutí pandémie. Značná časť z týchto poberateľov zastávala nízko kvalifikované pracovné pozície a naďalej ostáva bez práce. 

OECD zverejnila nové čísla
OECD zverejnila nové projekcie dopadov pandémie na hospodárstva jednotlivých krajín. Projektujú sa dva základné scenáre. Prvý v tvare písmena V, kedy sa očakáva pokles ekonomickej aktivity a jej postupný návrat. Druhý scenár započítava dve vlny pandémie a vývoj ekonomiky v tvare písmena W. Ani v jednom zo scenárov sa nepodarí svetovej ekonomike navrátiť na predkrízové úrovne do konca roku 2021. Ak na starý kontinent dorazí druhá vlna, ekonomikám to pridá k súčasným stratám od -1 % až do -4 % HDP. Najväčší pokles HDP sa projektuje do južanských krajín – Španielsko, Taliansko, Portugalsko, Francúzsko – kde sú značné výpadky z cestovného ruchu. Druhú kategóriu poškodených krajín tvoria veľmi otvorené ekonomiky ako Slovensko či Česká republika. Štúdia Investičnej banky Goldman Sachs počíta s prepadom amerického HDP len za druhý kvartál na úrovni -30 až -35 %. Ak by bolo v Spojených štátoch zavedené celoplošné nosenie rúšok, tento pokles by mohol byť až o 5 % menší. 

Príchod druhej vlny poškodí ekonomikám. Týždeň vo svete

Zdroj: OECD

Maloobchodné predaje a ekonomické projekcie
Počas budúceho týždňa budú zverejnené mesačné výsledky maloobchodného predaja v EÚ. Odvetvie maloobchodu bolo, s výnimkou potravín, masívne zasiahnuté. Očakáva sa však výrazná obnova a maloobchodné predaje by mali narásť medzimesačne o 15 %. V pondelok budú zverejnené aj ISM z USA – Index nákupných manažérov. Štvrtok budú zverejnené ekonomické projekcie z EÚ, ktoré ukážu nové čísla európskych analytikov. Tieto výsledky lepšie vyskladajú nejasnú mozaiku budúceho vývoja.  


Prečítajte si: Zarobíte, ak ste ochotný počkať si. Koľko trvá cesta k výnosom?


Príchod druhej vlny poškodí ekonomikám. Týždeň vo svete

Dominik Hapl

Autor je analytik Across Private Investments, Svet otvorených možností