Jediný graf: Ako dlho budeme pracovať?

Diskusia 5  
Jediný graf: Ako dlho budeme pracovať?
Zdroj: eurostat
Foto: getty images


30. 6. 2020 - Eurostat zverejnil zaujímavú predpoveď o tom, ako dlho môže človek očakávať, že bude počas svojho života aktívny na európskom trhu práce.

Údaje sú merané v rokoch a sú založené na jedincovi, ktorý mal v roku 2019 15 rokov. V priemere dosahuje aktivita na pracovnom trhu v Európskej únii 35,2 roka, čo je o 3,6 roka dlhšie ako v roku 2000. V jednotlivých členských štátoch sa obdobie pracovnej aktivity pohybuje od 32 rokov v Taliansku po 42 rokov vo Švédsku. Na Slovensku je to 34,2 roka

Údaje zahŕňajú aj niekoľko krajín mimo EÚ a ich údaje sú rôznia. Napríklad v Turecku môže pätnásťročný pracovník očakávať pracovný život dlhý 29,3 roka. Na Islande však 15-ročný človek môže očakávať, že bude pracovať omnoho dlhšie, až 45,8 roka. Vo Švajčiarsku sa odhaduje na 42,6 roka v Nórsku na  39,8 roka.

Jediný graf: Ako dlho budeme pracovať?