Ukazovateľ nálady v slovenskej ekonomike je najnižší v histórii

Pridajte názor  Zdroj:

29. 6. 2020 - Ukazovateľ nálady v slovenskej ekonomike padol v júni na najnižšiu hodnotu od začiatku jeho zisťovania. Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu po sezónnej úprave (IES) klesol v júni medzimesačne o 7,4 bodu na hodnotu 64,8. Informoval o tom v pondelok Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Jeho aktuálna hodnota zaostáva za úrovňou dlhodobého priemeru o 38,5 bodu a medziročne je nižšia o 30,1 bodu.

"V aktuálnom poklese indikátora sa odráža prepad súčasného sentimentu oproti stavu v marci a pred zavedením preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu vyhlásených vládou SR," priblížili štatistici. V samotnom júni sa dôvera vo viacerých oblastiach zvýšila, najmä v priemysle a službách, výrazne aj v stavebníctve a mierne u spotrebiteľov. V obchode zostala stabilná.
Indikátor dôvery v priemysle v júni vzrástol o 18,7 bodu na hodnotu -10. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnil hlavne rast očakávanej produkcie v najbližších troch mesiacoch a rast objednávok.

Ukazovateľ dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 9,5 bodu na -37,5 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti a celkovej úrovne objednávok.
Indikátor dôvery v obchode (-1) sa v júni v porovnaní s májom nezmenil, keď pozitívne hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a pokles stavu zásob boli eliminované poklesom súčasných podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace.

Ukazovateľ dôvery v službách po dvojmesačnom prudkom poklese vzrástol, jeho hodnota -38 sa v porovnaní s májom zvýšila o 14,3 percentuálneho bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pozitívnym hodnotením dopytu za posledné tri mesiace, ako aj očakávaného dopytu, pričom podnikateľskú situáciu respondenti hodnotili negatívne.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku júna o niečo viac optimistická ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol o 2,6 bodu na hodnotu -35,5.
"Respondenti boli optimistickejší pri troch zložkách indikátora, najmä v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a finančnej situácie domácností, o niečo menej v očakávaniach úspor v domácnostiach. Ich očakávania vývoja nezamestnanosti sa naproti tomu mierne zhoršili," dodali štatistici.