Čerpanie aj pokračovanie OČR oznamuje zamestnávateľovi zamestnanec

Pridajte názor  Zdroj:

25. 3. 2020 - Sociálna poisťovňa nie je príslušná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky ošetrovné (OČR).

Sociálna poisťovňa nie je príslušná potvrdzovať či oznamovať zamestnávateľom, že ich zamestnanec poberá alebo pokračuje v poberaní dávky ošetrovné (OČR).

"Takéto potvrdenia poisťovňa nevystavuje ani zamestnancom. Nie je teda v jej kompetencii oznamovať zamestnávateľovi, že jeho zamestnanec nie je v práci z dôvodu, že školy, škôlky a iné školské zariadenia sú uzatvorené," informuje poisťovňa.

Zamestnávateľ si musí otázku preukázania prekážok v práci vyriešiť vo vlastnej réžii. Je povinnosťou zamestnanca oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci vrátane toho, že na prelome mesiaca mu prekážka v práci trvá. Ospravedlnenie prekážky v práci nie je viazané na poskytovanie dávky ošetrovné.