Programy strán pred parlamentnými voľbami očami špičkových ekonómov

Diskusia 5  
Programy strán pred parlamentnými voľbami očami špičkových ekonómov
Zdroj: SES
Foto:TASR/AP


25. 2. 2020 - Slovenská ekonomická spoločnosť (SES), vedecké a profesijné združenie slovenských ekonómov, vyhodnotila volebné programy politických strán, hnutí a koalícií pred parlamentnými voľbami 2020.

Hodnotenie SES sa sústredilo na to, do akej miery volebné programy strán, hnutí a koalícií pokrývajú kľúčové ekonomické otázky a výzvy, identifikované ako prioritné pre hospodársku politiku Slovenska fellow-mi Slovenskej ekonomickej spoločnosti.
 
Ako strana s najvyššou mierou pokrytia kľúčových ekonomických otázok, a ich možných riešení bola vyhodnotená koalícia PS-Spolu (76%), nasledovaná stranami Za ľudí (71%), SaS (68%), KDH (66%) a OĽANO (64%). 
Strany SMER-SD a ĽSNS nezverejnili žiaden relevantný ekonomický program a v hodnotení prepadli.  

Programy strán pred parlamentnými voľbami očami špičkových ekonómov
 
Prehľadná tabuľka ukazuje, že koalícia PS-Spolu bola najvyššie vyhodnotená v piatich prioritných otázkach z desiatich.  
 
Silnou stránkou hnutia OĽANO je prioritná otázka Rozvoj vedy a výskumu.  
 
Strana SaS dominovala v prioritnej otázke Efektívne súdnictvo, posilnenie právneho štátu a vymožiteľnosti práva (spolu s KDH) a strana Za ľudí v oblasti Inkluzívny trh práce, integrácia vylúčených komunít do spoločnosti a na trhu práce.  
 
KDH z celkového štrvtého miesta bolo najvyššie hodnotené až v troch oblastiach: Únik mozgov, migrácia, migračná a integračná politika, Efektívne súdnictvo, posilnenie právneho štátu a vymožiteľnosti práva (spolu s SaS) a Vzdelávanie, príprava na povolanie, stratégia zručností a ľudského kapitálu pre trh práce.

Programy strán pred parlamentnými voľbami očami špičkových ekonómov 
 
Ekonómovia SES medzi top tri priority zaradili otázky Rozvoja vedy a výskumu, Udržateľného rozvoja, dekarbonizácie, ochrany životného prostredia, ako aj Inkluzívneho trhu práce a integrácie vylúčených komunít do spoločnosti a na trhu práce.  
 
Prvým dvom z týchto oblastí priradila maximálnu prioritu aj koalícia PS-Spolu. Rovnako vysoko prioritizovala Efektívne súdnictvo, posilnenie právneho štátu a vymožiteľnosti práva ako aj Vzdelávanie, prípravu na povolanie, a stratégiu zručností a ľudského kapitálu pre trh práce.  
 
Podľa SaS sú top prioritami Kvalita, efektivita a transparentnosť verejnej správy a tvorba politík založená na poznatkoch, ako aj Únik mozgov, migrácia, a migračná a integračná politika. Medzi top tri podľa SaS, podobne ako podľa PS-Spolu, patrí aj Efektívne súdnictvo a posilnenie právneho štátu a vymožiteľnosti práva.
 
OĽANO medzi otázky s maximálnou prioritou zaraďuje Kvalitu, efektivitu a transparentnosť verejnej správy, tvorbu politík založenú na poznatkoch, Starnutie populácie, udržateľnosť verejných financií a systému dôchodkového zabezpečenia, Efektívne súdnictvo, posilnenie právneho štátu a vymožiteľnosti práva a Vzdelávanie, príprava na povolanie, stratégia zručností a ľudského kapitálu pre trh práce.  
 
Programy strán pred parlamentnými voľbami očami špičkových ekonómov

“Je potrebné zdôrazniť, že všetky tri politické strany, ktoré vyplnili dotazník, považujú všetkých desať otázok identifikovaných SES za vysoko prioritné, keď veľká väčšina otázok dostala 9 alebo 10 bodov z možných desiatich,” vysvetlil Martin Kahanec, koordinátor hodnotenia v rámci SES. “Budeme pozorne sledovať, do akej miery strany tieto ekonomické priority naplnia po voľbách,” uzavrel.  
 
Dotazník a jeho vyhodnotenie mala na starosti koordinačná rada SES zložená z členov a členiek predstavenstva a bývalých predsedov SES. Jeden fellow Slovenskej ekonomickej spoločnosti, ktorý je zároveň aktívne politicky činný, nebol o tomto hodnotení vopred informovaný ani nijakým spôsobom zapojený do jeho prípravy alebo samotného hodnotenia.  
 
Každá z prioritných otázok obsahovala šesť až trinásť kľúčových oblastí možných riešení. Za každú oblasť žiadna alebo nerelevantná odpoveď získala hodnotenie nula bodov, pol bodu získala ak program identifikuje danú oblasť ako kľúčovú resp. dôležitú, a ďalšieho pol bodu ak ponúka konkrétne návrhy riešení a opatrení pre danú oblasť. Pretože navrhované opatrenia nie je v súčasnosti možné objektívne vyhodnotiť na základe merateľných dopadov (keďže nastanú až v budúcnosti a nepoznáme ich detailné parametre), účinnosť a "hodnota za peniaze" navrhovaných opatrení hodnotené neboli. Miera pokrytia sa vypočítala ako pomer počtu získaných bodov ku počtu možných bodov.
 
Vyhodnotené boli všetky strany, ktoré mali v aspoň jednom z posledných dostupných prieskumov agentúr AKO a Focus (január 2020) nameranú podporu aspoň 5 percent. Všetkým stranám, hnutiam a koalíciám, ktoré mali v týchto prieskumoch nameranú podporu aspoň 3 percentá, bol začiatkom februára 2020 zaslaný dotazník SES na kontaktné emailové adresy zverejnené na ich webových stránkach. Cieľom dotazníka bolo umožniť stranám, aby samé priradili ku prioritným otázkam všetky opatrenia, ktoré oni považujú za relevantné, a aby ohodnotili tieto otázky podľa stupňa priority. Zároveň sa prostredníctvom dotazníka mohli hodnotenia zúčastniť aj menšie strany. Tri strany preukázali vysokú zodpovednosť voči voličom a dotazník vyplnili: Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola (OĽaNO), dvojkoalícia Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS–Spolu) a Sloboda a Solidarita (SaS).