NDS chce opraviť vozovky diaľnic v Bratislave a okolí za tri milióny eur

Diaľničiari pripravujú aj údržbu diaľnic a rýchlostných ciest v pôsobnosti stredísk správy a údržby Čadca a Martin za pol milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) chce dať na opravu vozoviek diaľnic v pôsobnosti strediska a správy údržby Bratislava počas štyroch rokov predbežne tri milióny eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). „Predmetom zákazky sú opravy vozoviek tak veľkoplošné ako aj lokálne, výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky technológiou hutnených asfaltových zmesí. S cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky,“ informovala NDS.

Ako vyplýva z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk, zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania, lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 14. januára 2020. Ponuky musia platiť minimálne do 30. septembra budúceho roka, kritériom na ich vyhodnotenie je cena. Uchádzači majú predložiť zoznam stavebných prác zameraných na frézovanie a pokládku hutnených asfaltových zmesí na cestách, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov pred vyhlásením verejného obstarávania.

Diaľničiari zároveň vyhlásili výzvu na predkladanie ponúk pre údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest v správe stredísk Čadca a Martin. Predpokladaná cena prác na štyri roky s použitím emulzných technológií je 500 tisíc eur bez DPH. Zámerom je zlepšenie povrchových vlastností vozovky a predĺženie životnosti vozovkového súvrstvia. Záujemcovia o účasť v tendri môžu predkladať ponuky do 15. januára 2020, v ten istý deň je plánované aj ich otvorenie. Minimálna lehota viazanosti, čiže platnosti, ponúk je do 30. septembra 2020. Aj v tomto prípade je potrebné predložiť zoznam prác rovnakého charakteru ako je predmet zákazky, vykonaných v predošlých piatich rokoch.

Súvisiace články

Aktuálne správy