Úverovú spoľahlivosť Dánska agentúra Moody's potvrdila na najvyššom stupni

Pridajte názor  Zdroj:

1. 12. 2019 - Agentúra očakáva, že ekonomika krajiny v rokoch 2019 až 2023 dosiahne rast v priemere o 1,6 % ročne.

Medzinárodná ratingová agentúr Moody's potvrdila Dánsku dlhodobý emisný rating a rating nadriadených nezabezpečených záväzkov na najvyššom stupni Aaa so stabilným výhľadom. Podľa prognózy agentúry bude dánsky hrubý domáci produkt (HDP) v rokoch 2019 až 2023 reálne rásť v priemere o 1,6 percenta ročne, čiže rýchlejšie v porovnaní s rastom eurozóny, ktorý má byť v priemere na úrovni 1,3 percenta ročne.

"Vzhľadom na svoju obchodnú otvorenosť je Dánsko vystavené negatívnym zahraničným vplyvom, ale dobrá situácia na trhu práce a udržateľný rast reálnych miezd bude podporovať súkromnú spotrebu," uviedla agentúra. Verejný dlh Dánska, ktorý bol v závere minulého roka zhruba na úrovni 34 percent HDP, je nižší v porovnaní mediánovou výškou dlhu krajín s ratingom na stupni Aaa. Moody's predpovedá, že verejný dlh krajiny bude postupne klesať a to na 33 percent v tomto roku a na 32,8 percenta v roku 2020.