ZSSK chce dať za motorovú naftu a olej do rušňov takmer 20 miliónov eur

Diskusia 1  Zdroj:

8. 11. 2019 - Železničná spoločnosť Slovensko predpokladá za dva roky nakúpiť 7,8 mil. litrov motorovej nafty a 20 tis. litrov motorového oleja.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) plánuje nakúpiť trakčnú motorovú naftu a motorový olej z čerpacích staníc do hnacích koľajových vozidiel za 19,83 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Zákazku na jeden rok s opciou na ďalší rok chce zadať cez rokovacie konanie s predchádzajúcou výzvou na súťaž. Národný vlakový osobný dopravca o tom informoval v Úradnom vestníku Európskej únie.

Ide o palivo dodávané priamo do rušňov z čerpacích staníc umiestnených na verejnej železničnej sieti v Leopoldove, Žiline, Trenčianskej Teplej, Plešivci, Haniske pri Košiciach a vo Zvolene. ZSSK uviedla, že v rámci tohto verejného obstarávania predpokladá nakúpiť 7,8 mil. litrov motorovej nafty a 20 tis. litrov motorového oleja a uzavrieť rámcovú dohodu s jediným uchádzačom. Lehota na predkladanie ponúk je 27. novembra, platiť musia minimálne do 28. februára 2020.

ZSSK zároveň chce vynaložiť na opravy lokomotív radu 381 za dva roky s opciou na ďalšie dva roky 1,36 mil. eur bez DPH. Aj v tomto prípade použije postup verejného obstarávania cez rokovacie konanie. Podľa oznámenia dopravcu pôjde o vyväzovacie a pozáručné opravy, ako aj neplánované opravy rušňov v dôsledku násilného poškodenia. Záujemcovia majú v zozname poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky preukázať, že realizovali opravy elektrických hnacích koľajových vozidiel v celkovej cene minimálne 1 mil. eur bez DPH. Dopravca plánuje uzavrieť rámcovú dohodu s maximálne tromi uchádzačmi. Termín na predkladanie ponúk je 28. novembra.

Vlakový dopravca cez verejnú súťaž obstaráva aj nákup nikel-kadmiových batérií, ich častí a komponentov do železničných koľajových vozidiel. Za tri roky na to predpokladá vynaložiť 2,5 mil. eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk je 12. novembra a na otváranie 13. novembra, viazané musia byť minimálne do 31. mája 2020. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena, na základe výsledku tendra spoločnosť uzavrie rámcovú dohodu s jediným uchádzačom.