Aktívne saldo zahraničného obchodu SR bolo za 8 mesiacov aktívne

Pridajte názor  Zdroj:

8. 11. 2019 - V auguste 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 4 % na 5,914 miliardy eur a celkový dovoz o 3,1 % na 6,079 miliardy eur.

V auguste 2019 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 4 % na 5,914 miliardy eur a celkový dovoz o 3,1 % na 6,079 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 165,9 milióna eur. Saldo zahraničného obchodu za január až august 2019 bolo aktívne v hodnote 553,7 milióna eur. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v podrobnej správe.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3,458 miliardy eur), Spojeným kráľovstvom (1,827 miliardy eur), Francúzskom (1,765 miliardy eur), Rakúskom (1,283 miliardy eur), Spojenými štátmi americkými (1,220 miliardy eur), Poľskom (992,4 milióna eur), Talianskom (750,9 milióna eur), Španielskom (670,7 milióna eur), Maďarskom (619,5 milióna eur), Českou republikou (549,5 milióna eur) a Rumunskom (462,7 milióna eur).

Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (2,618 miliardy eur), Vietnamom (2,548 miliardy eur), Ruskou federáciou (2,053 miliardy eur), Čínou (1,967 miliardy eur), Malajziou (286,1 milióna eur), Japonskom (254 milióna eur) a Taiwanom (245,6 milióna eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 52,488 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa zvýšil celkový vývoz o 2,5 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 0,8 % - tvoril 84,1 % celkového vývozu SR a do krajín OECD o 1,7 % - na celkovom vývoze SR sa podieľal 88 %.

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 51,934 miliardy eur pri medziročnom raste o 4,8 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 6,5 % - tvoril 67,4 % z celkového dovozu a z krajín OECD o 2,2 % - na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,3 %.