Pri úraze na svahu pod vplyvom alkoholu je nemocenská polovičná

Pridajte názor  Zdroj:

4. 11. 2019 - V prípade úrazu na svahu počas lyžovania, ktorý povedie k následnej práceneschopnosti, dochádza pri predchádzajúcom požití alkoholických nápojov ku kráteniu nemocenskej dávky.

V prípade úrazu na svahu počas lyžovania, ktorý povedie k následnej práceneschopnosti, dochádza pri predchádzajúcom požití alkoholických nápojov ku kráteniu nemocenskej dávky.

Nemocenské sa podľa zákona zníži na polovicu, ak sa poistenec stal dočasne práceneschopný v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu. Rovnaké krátenie nastáva aj pri prípadoch, keď došlo k práceneschopnosti v dôsledku zneužitia iných návykových látok.

"Ak lekár uzná poistenca za dočasne práceneschopného, vydá o tom potvrdenie na päťdielnom tlačive. Toto tlačivo však nestačí tým poistencom, ktorým dočasná pracovná neschopnosť vznikla v dôsledku úrazu. V takýchto prípadoch musí poistenec okrem obvyklého 5-dielneho tlačiva, ktoré mu vydá lekár, doložiť aj doklad Hlásenie úrazu na účely nemocenského. V doklade poistenec stručne opíše, ako k úrazu došlo a či pri jeho vzniku bol pod vplyvom omamných látok alebo alkoholu. Zároveň sa v ňom uvádza, ktorý orgán policajného zboru úraz prešetroval," uvádza Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne (SP).

Toto tlačivo podpíše len poistenec, nepodpisuje ho lekár. Doklad poistenec doručí príslušnej pobočke SP, ktorá mu bude nemocenské vyplácať. Za prvých osem mesiacov tohto roka Sociálna poisťovňa eviduje 43.022 dočasných pracovných neschopností z dôvodu úrazu, a to mimo pracovných úrazov.