Nemocnicu svätého Michala v Košiciach budú rekonštruovať za vyše 21 miliónov eur

Nemocnica svätého Michala Bratislava, pracovisko Košice, vyhlásila verejnú súťaž na stavebné práce.

Nemocnica svätého Michala v Bratislave, pracovisko Košice, vyhlásila verejnú súťaž na stavebné práce. Podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je predpokladaná hodnota zákazky vyše 21 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektov nemocnice. „Cieľom rekonštrukcie areálu je odstránenie havarijného stavu budov, zmodernizovanie budov a zvýšenie komfortu prevádzkových častí ako aj pracovísk zdravotníckeho, aj nezdravotníckeho personálu. Zákazka nie je rozdelená na časti,“ píše sa v súťažných dokumentoch.

Zákazka má trvať 24 mesiacov. Nemocnica požaduje zábezpeku vo výške 500 tisíc eur. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je do 13. novembra tohto roka.

Súvisiace články

Aktuálne správy