Priemyselná produkcia v máji spomalila medziročný rast na 4,7 %

Pridajte názor  Zdroj:

10. 7. 2019 - Kým produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov v máji medziročne rástla o desatinu, vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov sa vplyvom odstávok vo výrobe prepadla až o vyše 60 %.

Dynamika slovenského priemyslu v máji spomalila. Priemyselná produkcia totiž po očistení o vplyv počtu pracovných dní v piatom mesiaci medziročne stúpla o 4,7 %, kým v apríli rástla o 7 %. Podstatná časť priemyslu, priemyselná výroba, pritom spomalila tempo z aprílového rastu 7,2 % na 2,7 %. Produkcia v ťažbe a dobývaní naopak zrýchlila rast na 8,6 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu dokonca stúpla o 23,3 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia medzimesačne v máji oproti aprílu mierne stúpla o 0,2 %. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚ).

V rámci samotnej priemyselnej výroby rástla na medziročnej báze výroba dopravných prostriedkov o 10,4 %, výroba elektrických zariadení o 37,2 %, výroba strojov a zariadení o 16,7 % a ostatná výroba, oprava a inštalácia strojov a zariadení o 14,4 %. Naopak vplyvom odstávok sa výrazne prepadla výroba koksu a rafinovaných ropných produktov o 61 %. Klesla aj produkcia vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,4 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 5,7 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 15,2 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 8,5 %.

Za prvých päť mesiacov roka tak priemyselná produkcia na Slovensku medziročne vzrástla o 6,4 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 10,1 % a v priemyselnej výrobe o 6 % a produkcia v ťažbe a dobývaní klesla o 0,7 %. V rámci priemyselnej výroby rástla najmä produkcia vo výrobe dopravných prostriedkov o 16,6 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 21,6 % a vo výrobe elektrických zariadení o 18,6 %. Klesla hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 9,6 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 15,6 %, či vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 5,8 %.