Už žiadna hotovosť: Aj digitálne vreckové pre deti rozvíja ich finančnú gramotnosť

Diskusia 7  
Už žiadna hotovosť: Aj digitálne vreckové pre deti rozvíja ich finančnú gramotnosť
Zdroj: The Guardian
Foto: getty images


21. 1. 2020 - Rodičia už môžu využiť aplikácie smartfónov na prevod peňazí na predplatené karty pre deti so striktne zadefinovanými obmedzeniami. Dokážu ale deti správne pochopiť hodnotu a funkciu peňazí aj bez ich fyzickej prítomnosti?

Nie je to tak dávno, možno aj vy ste dostávali raz za čas od rodičov vreckové v podobe drobných. Vďaka sporeniu v prasiatku sa potom zmenilo na vysnívanú hračku, alebo maškrty. Dnes sa už dá týždenný rozpočet dieťaťa kontrolovať prostredníctvom smartfónu. A na nákup im stačí karta namiesto mincí.

Väčšinou to funguje tak, že dieťa dostane predplatenú kartu, na ktorú rodiačia prevávádzajú určité sumy. Deti tieto peniaze môžu minúť v obchodoch, na internete alebo sa k hotovosti dostať výberom z bankomatov, závisí to od nastavenia parametrov rodičmi. Podobne ako pri iných kartách, výdavky môžu byť monitorované prostredníctvom smartfónu. Ale okrem toho majú aj určité špecifické bezpečnostné opatrenia, ktoré obmedzujú nákup nevhodného tovaru. Taktiež je možné nastaviť hornú hranicu toho, koľko je možné minúť. Rodičia môžu v prípade potreby kartu „vypnúť“. Nehrozí ani riziko, že sa dostanú do dlhu, pretože je predplatená. Nie je to prekvapujúci vývoj v spoločnosti, kde sa pred hotovosťou uprednostňujú karty, či mobilné platby. Ale aký má vplyv výchova detí, ktoré poznajú len platobné karty, na ich budúci vzťah k peniazom?

Mnohí rodičia by sa bránia myšlienke dať dieťaťu predplatenú kartu, väčšinou argumentujú, že deti tak nepochopia mentálnu aritmetiku, ktorá sa týka nákupu za hotovosť, pri použití bankoviek a mincí. Iní vidia možnosti platobných kariet ako dôležitý pokrok vo finančnom vzdelávaní, pomáhajú deťom vyhnúť sa dlhu v neskoršom živote. Greg Davies, z poradenskej Oxford Risk, hovorí, že karty by mohli deti dostávať už pri nástupe do základnej školy. Niektoré šesťročné deti ich použitie zvládnu hravo, iné ale budú potrebovať viac času. Výskum zistil, že rozdiely v sebakontrole môžu byť rozoznateľné už od štyroch rokov. „Toto je niečo, čo rodičia musia zvážiť pri každom dieťati. Najmä u detí, ktoré sú prirodzene viac impulzívne, môže byť vek šesť  rokov príliš skoro na využívanie platobnej karty,“ hovorí pre The Guardian s tým, že je to na rodičoch, aby rozhodli, kedy je ten správny čas, aby ich dieťa dostalo kartu. Samozrejme by mala pred tým medzi rodičom a dieťaťom prebehnúť trvalejšia diskusia o peniazoch.

Už žiadna hotovosť: Aj digitálne vreckové pre deti rozvíja ich finančnú gramotnosť

Podľa údajov StepChange sú viac ako dve tretiny ľudí, ktorí sa dostali do dlhovej pasce, zadlžení kvôli výdavkom na kreditnej karte. V tomto svetle je jasné, nakoľko by malo byť dôležité, aby sme mali jasno o posolstve, ktoré odovzdávame deťom o akomkoľvek spôsobe používania karty. A to aj v prípade, že ide o dobre monitorovanú kartu s veľkým množstvom nastaviteľných obmedzení. Deti tieto karty totiž môžu vnímať ako hru, pričom ale peniaze a výdavky, ktoré stoja za nimi, sú skutočné.

Platobná karta pre deti je výzvou pre rodičov. To oni by mali zabezpečiť, aby vedome používali tieto druhy nástrojov, aby pomohli budovať a rozvíjať rozpočtovanie u detí a zručnosti spojené s riadením peňazí, namiesto toho, aby pomáhali svojim deťom včas získať chuť nakupovať. Odborníci tvrdia, že deti treba viesť ku vzťahu k peniazom od troch rokov. Výskum ukázal, že deti, ktoré dostávajú pravidelne vreckové, dokázali získať lepšie finančné návyky. Ale nemusí to byť len vreckové, existuje množstvo ďalších jednoduchých vecí, ktoré môžu rodičia urobiť, ako napríklad zapojiť deti do možností nakupovania potravín, diskusia o možnostiach a zodpovednostiach, ako napríklad platenie účtov, a prezentácia možno pre ne nudných činností, ako je napríklad kontrola bankového zostatku.

Diskusia o tom, či hotovosť alebo karty, sa už dlhší čas sústreďuje na problematiku, či použitie bezkontaktnej platby môže spôsobovať, že je nákup menej viditeľný a teda aj menej emocionálne bolestivý. V prípade detí by malo platiť, že rodičia zabezpečia, aby boli výdavky povolené len vtedy, keď si dieťa plne uvedomuje sumu a po náležitom zvážení, že to je to presne to, čo si chce kúpiť. Rodičovský monitoring je veľmi dôležitý.

Už žiadna hotovosť: Aj digitálne vreckové pre deti rozvíja ich finančnú gramotnosť

Rodičia by mali ponúknuť jasné príklady toho, čo by si deti za svoje peniaze mohli kúpiť ako alternatívu. Mali by spomaliť impulzívne rozhodnutia, pomáhaž naučiť sa ,ako peniaze míňať rozumnejšie.
V tom pomáha aj nastavenie, ktoré vyžaduje, aby deti uvoľňovali peniaze za väčšie nákupy už niekoľko hodín pred jeho uskutočnením. To je ale všeobecná rada pre rodičov, netýka sa len platobných kariet. Čím viac dokážete zabezpečiť, aby deti museli čakať nejaký čas, napríklad až sa na to vyspia, než sa konečne rozhodnú, tým pravdepodobnejšie je, že ich rozhodnutie bude premyslenejšie a nie impulzívne.

Pri kartách dokážu rodičia úroveň zabezpečenia nastaviť na základe toho, nakoľko sú ich deti zodpovedné. Ak aj nakoniec rodič nie je spokojný s nákupom, pre aký sa dieťa rozhodlo, určite sa ňom dozvie. Je to ale útrata detí, keď raz svoje peniaze minú, už ich viac nemajú. .„Pozri, bolo to od teba hlúpe, keď si naposledy toľko minul za... Mal by si sa tomu v budúcnosti vyvarovať“. Aj uvedomenie si chyby je neodmysliteľnou súčasťou procesu vzdelávania.


• Výskumy naznačujú, že deti, ktoré sú povzbudzované k tomu, aby hovorili o peniazoch a mali  zodpovednosť za svoje vlastné peniaze, dosahujú v neskoršom živote lepšie finančné výsledky.

• Poskytnutie malého vreckového deťom môže zlepšiť ich finančné správanie. Dôležité je iba sa tým poukazovalo na zodpovednosť, nie na sumu.

• Mnohé dlhodobé postoje k peniazom sa v nás rozvíjajú do siedmich rokov života, preto je dôležité začať s deťmi hovoriť o peniazoch čo najskôr.